STUDENTI PRÁV NASTÍNILI PROBLEMATIKU ÚHRADY LÉČBY KMENOVÝMI BUŇKAMI

Senivia. cz, 13. 4. 2015 Na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhl ve středu 8. dubna třetí ročník soutěže O cenu Jaroslava Stránského ve zdravotnickém právu, kterou pro studenty uspořádaly Kancelář Ombudsmana pro zdraví a spolek studentů práv ELSA Praha. Tématem letošního ročníku se stala léčba onemocnění takzvané diabetické…

Číst dále...

STUDENTI PRÁV NASTÍNILI PROBLEMATIKU ÚHRADY LÉČBY KMENOVÝMI BUŇKAMI

Senivia. cz, 13. 4. 2015 Na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhl ve středu 8. dubna třetí ročník soutěže O cenu Jaroslava Stránského ve zdravotnickém právu, kterou pro studenty uspořádaly Kancelář Ombudsmana pro zdraví a spolek studentů práv ELSA Praha. Tématem letošního ročníku se stala léčba onemocnění takzvané diabetické…

Číst dále...

STUDENTI PRÁV ŘEŠILI PRÁVO PACIENTŮ NA ÚHRADU LÉČBY KMENOVÝMI BUŇKAMI ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Patří léčba kmenovými buňkami diabetické nohy mezi moderní a zavedené terapie, které by měly hrazeny ze zdravotního pojištění nebo ne? Nevedou průtahy v konečném rozhodnutí zcela zbytečně k tomu, že mnozí pacienti musí za tuto léčbu platit soukromým pracovištím desítky tisíc korun nebo souhlasit s amputací končetiny? V roli právních zástupců ministerstva zdravotnictví si dnes…

Číst dále...

KDY PLATÍTE 90 KČ A KDY NE?

Paní M. se nám svěřila s následující situací: lékař ji pozval na kontrolu a převaz  do nemocnice, kde měl v sobotu službu. Když odcházela, sestřička jí požádala o zaplacení regulačního poplatku za pohotovostní službu ve výši 90 Kč.  Zaplatila jej, ale v žádném případě oprávněně.  Pacient je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za…

Číst dále...

BŘEZEN V MÉDIÍCH

Vyjadřovali jsme se k aktuálním otázkám posudkové péče, situaci v pobytových zařízeních sociální péče a přítomnosti dalších osob u lékařských zákroků: muzes_naseprahacentrum_brezen2015 muzes_brezen2015 rezidencni-pece_brezen2015_v…

Číst dále...

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY OD DUBNA DÍKY NOVÉMU ZÁKONU JINAK

Povinností Státního ústav pro kontrolu léčiv je mimo jiné registrovat zdravotnické prostředky poskytované na území České republiky. Jde o kategorii zahrnující širokou škálu produktů a výrobků, kterou lze jen těžko definovat. Řadíme mezi ně vše od obvazů, náplastí, šicích materiálů, jehel přes výrobky implantované do lidského těla (svorky, stenty, kardiostimulátory) až po složitou přístrojovou a diagnostickou…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz