Kontakt

Adresa

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z.s.
Národní 9 (5. patro)
110 00 Praha 1

Kontakt

telefon: 222 075 103
e-mail: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

(pro podání podnětu e-mailem si stáhněte a vyplňte formulář)

Úřední hodiny

středa: 9.00 – 11.30, 13.00 – 17.00

Sledujte nás

Kancelář Ombudsmana pro zdraví

Předseda a zakladatel

MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP,

Místopředsedkyně a ředitelka:

MgA. Kateřina Havelková

Člen a právní konzultant

JUDr. Aleš Janoch

Právní poradkyně

Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M.
JUDr. Jana Palečková

Externí právní konzultanti

JUDr. Milan Vašíček, MBA (pro zdravotnická zařízení)
JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.
JUDr. Dan Dvořáček
Mgr. Jakub Uher
Mgr. Štěpán Holub

Problémy s dostupností hrazené péče:

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

 

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz