Kontakt

Adresa

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z.s.
Národní 9 (5. patro)
110 00 Praha 1

Kontakt

telefon: 222 075 103
e-mail: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

(pro podání podnětu e-mailem si stáhněte a vyplňte formulář)

Úřední hodiny

středa: 9.00 – 11.30, 13.00 – 17.00

Sledujte nás

Kancelář Ombudsmana pro zdraví

Předseda a zakladatel

MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP,

Místopředsedkyně a ředitelka:

MgA. Kateřina Havelková

Člen a právní konzultant

JUDr. Aleš Janoch

Právní poradkyně

JUDr. Jana Palečková

 

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz