Výroční zprávy

Jak víte výroční zpráva je zrcadlem každé společnosti. Jejím prostřednictvím informuje o veškerém dění v uplynulém roce a o tom, co ze svých plánovaných úkolů opravdu dokázala. My chceme, abyste měli přehled o naší činnosti, protože to, co děláme, děláme především pro vás. A také jsme rádi, když budete znát naše plány do budoucnosti.

Budeme rádi za jakékoli vaše reakce a nápady, které nás nasměrují do oblastí, v nichž bychom vám v prvních tématech zdravotnictví a navazující oblastech sociálního zabezpečení ještě mohli pomoci. Ať už jste členy pacientské či jiné neziskové organizace, budeme rádi, když nás budete kontaktovat se svými náměty, nápady, projekty či problémy, v jejichž řešení bychom vám mohli pomoci.

Chceme, aby právo bylo pro každého srozumitelné tak, že jej sám dokáže co nejlépe hájit.

Jsme k vám otevření

Kancelář Ombudsmana pro zdraví vznikla na podzim roku 2015 jako dlouhodobý projekt Nadačního fondu Stránský, který se zabývá podporou občanských práv. Po dvou letech – v srpnu 2017− se z něj transformací stal samostatný zapsaný spolek.

Výroční zpráva KOZ 2017

Předchozí výroční zprávy od roku 2015 naleznete na stránkách Nadačního fondu Stránský.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz