Odborné praxe a stáže

Po celý rok nabízíme studentům právnických fakult z celé České republiky absolvování stáží. Studenti PF UK mají navíc  možnost zapsat si na počátku každého semestru předmět „Odborná praxe – praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I. a II“. Při stážích a odborné praxi se studenti podílejí na přípravě odpovědí na dotazy zasílané pacienty/pojištěnci a zdravotnickými pracovníky do právní poradny kanceláře a získají tak jedinečnou možnost prohloubit své znalosti zdravotnického práva získané během studia. Rovněž se podle svého zájmu podílejí na přípravě odborných stanovisek nebo článků pro odborná i laická média a účastní se akcí kanceláře pro veřejnost.

Odborné praxe pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se konají po domluvě se studenty každý týden v sídle Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. Jsou určeny pro studenty 3. a vyšších ročníků, kteří absolvovali předmět Zdravotnické právo I. Za úspěšné absolvování odborné praxe lze získat 4. kredity.

Vyzkoušejte, jak umíte pomoci lidem, kteří mají problémy ve zdravotnictví

Dlouhodobé stáže

Studentům, které zdravotnické právo zajímá, ale nesplňují podmínky pro zápis předmětu „Odborná praxe – praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I. a II“, absolvovat ji nechtějí nebo studují právnickou fakultu v Brně, Olomouci nebo v Plzni, nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých stáží, včetně stáží během letních prázdnin. Bližší informace lze získat na adrese pravnik@ombudsmanprozdravi.cz nebo na telefonu 222 075 103 (pondělí až středa).

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz