GDPR

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s. (dále jen KOZ) reaguje na požadavky vyplývající z Nařízení EU 2016/ 679, o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018. Ujišťujeme vás, že zpracováváme jen ty osobní údaje, které potřebujeme pro poskytování svých služeb, zejména odborného poradenství v oblasti zdravotnického a souvisejícího práva.

Služeb KOZ může bezplatně využívat každý. Některé však lze poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebujeme znát jeho osobní údaje. Jde zejména o odborné poradenství ke konkrétnímu problému, které je adresné. Stejně tak potřebujeme i přihlašovací údaje účastníků v případě organizace odborných seminářů, přednášek a podobných akcí.

Zaručujeme, že vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně v souladu s platnou legislativou.

Jaké údaje potřebujeme

Abychom vám byli schopni poskytnout odborné poradenství, potřebujeme vaše základní údaje: jméno a příjmení, adresu. V případě dětí do 15 let pak potřebujeme stejné údaje od jejich zákonného zástupce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  Osobní údaje zpracováváme za účelem evidence klientů. Abychom konkrétnímu člověku mohli poskytnout adresné poradenství, potřebujeme tudíž jeho souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Kontaktní údaje, tj. elektronickou adresu a telefonní číslo, využíváme pro efektivnější komunikaci, zejména pro poskytování odpovědí na jejich podněty, ať již písemně či telefonicky, dále pro jejich informování např. o akcích a službách KOZ.

Údaje nám poskytujete při podání podnětu v rámci prvního kontaktu. Svůj souhlas s jejich zpracováním vyjadřujete podepsáním formuláře. Údaje uchováváme po dobu poskytování služeb konkrétnímu člověku a dále pak ještě tři roky od posledního kontaktu. Poté jsou smazány všechny údaje, které by mohly vést k vaší identifikaci. Takto upravené (pseudonymizované) údaje můžeme využít ke statistickým účelům.

Kompletní poučení

Směrnice pro poradenství

Směrnice pro odborné praxe a stáže

Vzory

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz