O naší kanceláři

Zakladatelem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je MUDr. Martin Jan Stránský, který pracuje jako lékař a zdravotnický poradce s mezinárodní působností.

Hlavním důvodem, proč vznikla Kancelář Ombudsmana pro zdraví, je setrvávající absence standardizace systému ve zdravotnictví. Svědčí o tom stížnosti těch, kteří se nemohou dovolat účinné pomoci, mají dotazy k tomu, jak je o ně pečováno, nebo se cítí být v ordinacích či nemocničních pokojích spíše přítěží. Na druhé straně jsou zde však i příběhy zdravotníků, kteří se dostali do sporu s pacientem, jsou pod tlakem nadřízených pro svůj odlišný přístup, dostali se do slepé uličky při jednání o úhradě nákladné léčby pro svého pacienta apod.

Usilujeme o to, aby vztahy mezi pacienty a zdravotníky byly takové, že budeme moci zaniknout.

Jsme tu pro vás

Bezplatných služeb Kanceláře Ombudsmana pro zdraví mohou využít jednotlivci, firmy, spolky, nadace, lékaři, sestry, ošetřovatelé a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, stejně jako poskytovatelé zdravotní péče a sociálních služeb. Poradíme vám, jak se na situaci, ve které jste se ocitli, dívá platná legislativa, co všechno můžete dělat a co by naopak dělat dobré nebylo. S informacemi od nás už budete vědět, jak máte postupovat. V průběhu řízení se na nás můžete obrátit i opakovaně, nikdy za naše rady nebudete nic platit. Děkujeme mimo jiné, že:

  • Olomoucký kraj podpořil v letech 2018 a 2019 projekt “Kancelář Ombudsmana pro zdraví v Olomouckém kraji” každý rok částkou 35 000 Kč. Díky tomu jsme již realizovali v kraji 6 interaktivních seminářů zaměřených na práva pacientů, především seniorů a osob se zdravotním postižením.
  • Liberecký kraj podpořil v roce 2019 projekt “Kancelář Ombudsmana pro zdraví v Libereckém kraji” částkou 12600 Kč. Díky tomu jsme mohli v České Lípě realizovat jeden seminář pro seniory.

Práva pacientů jsou definována v českém právním systému v řadě prvních norem a také v Etickém kodexu Práva pacientů. Prokousat se jimi, porovnat co říká jeden zákon a co zase druhý a který má větší váhu, není nic rychlého ani jednoduchého. Naši právní poradci to však umí a mají na to čas.

Nebojte se nás oslovit s jakýmkoli tématem v oblasti vašich práv ve zdravotnictví a navazujících sociálních službách. Lidé se na nás nejčastěji obracejí, když:

jsou nespokojeni s léčbou či chováním lékařů či jiných zdravotnických pracovníků (např. sester); si myslí, že mají právo na léčbu, kterou lékař odmítá; nemohou sehnat dostupného lékaře; když nedostanou invalidní důchod, byl jim snížen stupeň závislosti, mají problémy s průkazem osoby se zdravotním postižením (OZP); jsou nespokojeni s posudkem lékaře posudkové služby či na něj čekají dlouho, nemohou dosáhnout na některý s příspěvků; zdravotní pojišťovna jim nechce uhradit léčbu (operaci, péči, léky); myslí si, že mají nárok na lázeňskou léčbu… 

 

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz