Formuláře

Podněty Kanceláři Ombudsmana pro zdraví lze podávat  písemně, a to výhradně prostřednictvím elektronického či tištěného formuláře. Vyberte si tu následujících tří forem, která pro vás bude nejpříjemnější.

Podnět můžete podat také telefonicky, a především pak osobně při našich úředních hodinách. Ke konzultacím je vám k dispozici i náš Facebook.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď?

Na váš podnět odpovíme zpravidla do týdne. Pro vyřízení stížností však není stanovena žádná lhůta. Délka šetření je vždy individuální a odvíjí se od okolností a složitosti každého jednotlivého případu. Kancelář Ombudsmana pro zdraví se snaží řešit všechny podněty v rámci svých možností co nejrychleji.

Kolik stojí služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví?

Poradenské služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví jsou bezplatné. Bohužel vám nemůžeme zprostředkovat žádné lékařské konzultace, advokátní a mediační služby. Ty si musíte sjednat včetně případné odměny sami, a to i přesto, že vám je třeba doporučujeme.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz