Soutěže ve zdravotnickém právu

Každé jaro vyhlašujeme ve spolupráci s spolkem studentů práv a mladých právníků ELSA Praha soutěž ve zdravotnickém právu O cenu profesora Jaroslava Stránského.  Přihlásit se mohou studenti právnických fakult z celé České republiky. Soutěž je dvoukolová. První kolo spočívá v písemném zpracování souboru otázek. Po vyhodnocení postupuje minimálně osm studentů do druhého ústního kola. To je založeno na fiktivní kauze, v níž je úkolem soutěžících prokázat své znalosti v oblasti zdravotnického práva, ale také argumentační, komunikační schopnosti či pohotovost a správnou reakci.

ProfJaroslav Stránský byl významným prvorepublikovým právníkempedagogemhumanistou a politikem. Dlouhou dobu vedl Lidové noviny a přispíval k šíření myšlenek práva a demokracie v předválečném Československu. Zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví MUDr. Martin Jan Stránský je jeho vnuk. 

V roce 2019 se soutěž  ve zdravotnickém právu koná v březnu! Nezapomeňte se přihlásit.

Kdo vyhrál v roce 2018

Soutěž ve zdravotnickém právu O cenu profesora Jaroslava Stránského v roce 2018 vyhrála Jana Cimlerová a získala tak finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Jolana Gistrová na 2. místě si odnesla 5 000 Kč a Tam Vu Thanh na 3. místě 3 000 Kč. O umístěné studentů rozhodovala odborná porota ve složení JUDr. Barbora Vráblová, Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M. a JUDr. Jana Palečková. Více si můžete přečíst zde.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz