Členství

S počátkem září 2018 se Kancelář Ombudsmana pro zdraví otevřela dalším organizacím a spolkům. V řadě rozhovorů jsme si potvrdili, že většina z vás se snaží o podobné věci, práce nás všech se protíná a všichni navzájem se potřebujeme. Vnímáme, že vzhledem k našemu právnímu zázemí, zkušenostem s prosazováním zájmů, možnostem v poskytování vzdělávání v právech pacientů, školení pracovníků spolků a dalším aktivitám můžeme posílit postavení zejména menších spolků a aktivně jim pomoci při prosazování jejich zájmů.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která chce podporovat cíle spolku a respektovat stanovy. Členství je bezplatné. Další informace o členství nebo o naší činnosti vám rádi podáme na společné schůzce v Praze, telefonicky nebo e-mailem. Po registraci budete mít možnost:

  • využívat výhod a služeb, které poskytujeme
  • podílet se na činnostech spolku
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k naší činnosti, aktivně se podílet na chodu spolku
  • volita být volen do všech orgánů spolku
  • hlasovat na členské schůzi

O všech aktivitách spolku, setkáních a akcích budete vždy včas informováni.

Přihláška:

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz