DALŠÍ KROK K VĚTŠÍ PRÁVNÍ JISTOTĚ PŘI STANOVENÍ NÁHRADY ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU NA ZDRAVÍ

Po účinnosti nového občanského zákoníku vzniklo na počátku roku 2014 mnoho pochybností, jak to bude nově s určováním výše odškodnění za nemateriální újmu a ztížení společenského uplatnění poškozených. Do té doby totiž odškodnění stanovovala vyhláška. NOZ ovšem rekodifikoval, že se výše náhrady určí „podle zásad slušnosti“. Tento vágní pojem se již v průběhu roku…

Číst dále...

PORUŠUJEME UNIJNÍ PRÁVO A DOPOUŠTÍME SE DISKRIMINACE TÍM, ŽE ODMÍTÁME ČLENKÁM JINÝCH STÁTŮ EU INTERRUPCE?

Umělé přerušení těhotenství je diskutabilním tématem v rámci celé Evropy. V důsledku názorové nejednoty členských států dosud neexistuje žádné nařízení, směrnice ani jiný závazný právní předpis, na základě něhož by Evropská unie harmonizovala otázku týkající se potratů. Pouze v červnu roku 2002 přijal Evropský parlament Rezoluci o sexuálním a reprodukčním zdraví (1), ve které mimo…

Číst dále...

LÉKAŘSKOU PÉČI NAJDETE V EVROPĚ JIŽ SNADNĚJI

Obecné informace o tom, jak získat zdravotní péči v Evropě i specifické informace a průběžně aktualizované platné pro jednotlivé státy najdete na nové mobilní aplikaci Centra mezistátních úhrad (CMU). Lidé tedy mají k dispozici nástroj, s jehož pomocí snadno vyhledají, kde najdou v konkrétní zemi zdravotnické zařízení poskytující péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Dozvědí se zde…

Číst dále...

TRÁPÍ VÁS VYCHÁZKY PŘI DLOUHÉ NEMOCENSKÉ? NEMUSÍ TO TAK BÝT!

Kancelář Ombudsmana pro zdraví poradila Petru Andělovi, jak získat výjimku a nemuset sedět při delší pracovní neschopnosti doma ve strachu před případnou kontrolou. Může se to týkat třeba i vás nebo vašich blízkých. Ozvěte se! Stačil jeden nešťastný pád a z Petra Anděla, houslisty operního orchestru Národního divadla, se stal dlouhodobě nemocný člověk. Úraz…

Číst dále...

POJIŠŤOVNY MUSÍ ZVEŘEJŇOVAT SMLOUVY S POSKYTOVATELI VČETNĚ DODATKŮ

Poslanecká sněmovna dnes schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.  „Návrh vychází z programového prohlášení, které vládu zavazuje k posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Materiál zakotvuje povinnost zveřejňování…

Číst dále...

INTERRUPCE? CIZINKY MAJÍ SMŮLU

Plzeňský deník, 18. 6. 2015 Nemocnice postupují podle starého zákona Slovenka dlouhodibě pracující v České republice otěhotněla. Rozhodla se pro interrupci. Provést zákrok však odmítly jak dvě nemocnice v Plzni, tak zdravotnické zařízení v Rokycanech. Ve všech případech se odborníci odvolávali na platný zákon z roku 1986, podle něhož se možnost umělého přerušení…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz