TRÁPÍ VÁS VYCHÁZKY PŘI DLOUHÉ NEMOCENSKÉ? NEMUSÍ TO TAK BÝT!

Kancelář Ombudsmana pro zdraví poradila Petru Andělovi, jak získat výjimku a nemuset sedět při delší pracovní neschopnosti doma ve strachu před případnou kontrolou. Může se to týkat třeba i vás nebo vašich blízkých. Ozvěte se!

Stačil jeden nešťastný pád a z Petra Anděla, houslisty operního orchestru Národního divadla, se stal dlouhodobě nemocný člověk. Úraz ramena s následnou operací jej absolutně vyřadil z jakékoli profesní činnosti. A nejen to. V důsledku omezených vycházek stanovených zákonem se mu zcela změnil život. „Cítil jsem se jako tygr v kleci. Hrát sice nemohu, ale nohy a uši mi slouží dobře. Potřeboval jsem udržovat kontakt s orchestrem, poslouchat to, co moji kolegové hrají. Vycházky mi však končily v 18.00 hodin, kdy život v divadle teprve začíná,“ vypráví Petr Anděl. Po šesti měsících na nemocenské se pan Anděl cítil špatně i po psychické stránce: „Bez možnosti jakéhokoli kontaktu s orchestrem jsem si připadal silně handicapovaný. Moje práce se z části skládá i z vnímání poslechem a optickém kontaktu s dirigentem. Omezené vycházky mne však připravily i o tuto možnost. Týdny plynuly a začal jsem se obávat toho, jaký bude někdy v budoucnu můj návrat do práce. Obrátil jsem se proto na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s tím, zda není takové omezení člověka postiženého jen tím, že rehabilituje rameno po operaci, protiprávní.“

Celou situaci zhoršovalo ještě to, že pana Anděla čeká za několik týdnů revizní operace pro odstranění šroubů v rameni s další následnou pracovní neschopností po dobu pravděpodobně několika měsíců. „Žádné zneužívání nemocenské, které bylo jedním z důvodů, proč bylo před lety zavedeno omezení vycházek v pracovní neschopnosti, v tomto případě nastat nemůže. Zdravotní stav panu Andělovi neumožňuje housle ani přiložit pod bradu, natož na ně hrát,“ konstatuje MUDr. Martin Jan Stránský, zřizovatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. Jako lékař dobře ví, že sedí-li člověk dlouho doma a marodí bez náhrady aktivity, má to negativní fyzické i psychické důsledky. Je známo, že muzikanti mohou udržovat své profesionální schopnosti i tím, že v orchestru sedí, poslouchají a vnímají dirigenta. Nemusí držet v rukou nástroj a hrát. „Využili jsme tedy ve spolupráci s jeho ošetřujícím lékařem možnost požádat Okresní správu sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění o souhlas, aby si pan Anděl jako pojištěnec mohl volit dobu vycházek svobodně v závislosti na svém zdravotním stavu a tak, aby nenarušovaly jeho individuální léčebný postup,“ říká MUDr. Martin Jan Stránský.

V praxi nebývá schválení výjimky u dočasné pracovní neschopnosti standardem. Většina lidí, kterým jejich úraz či onemocnění nedovoluje dlouhodobě vykonávat své zaměstnání, o něčem takovém ani neví. Petr Anděl souhlas OSSZ dostal. Možná by jej mohla získat i řada dalších pojištěnců, jejichž zdravotní stav není důvodem pro omezení svobody pohybu zaručené mimochodem základními právy zakotvenými v Listině základních práv a svobod. Kromě povinností spojených s nemocenskou, má totiž každý člověk právo i na individuální posouzení vycházek.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz