DOKTORE MŮŽETE! SOUHLAS SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O DÍTĚ

Moje zdraví, 6. 5. 2015 Svolení rodičů k důležitému výkonu v nemocnici je krokem, bez kterého by lékaři nemohli pomoci v rámci svých možností. Jak se ale postupuje v případě, když rodiče nejsou nablízkunebo v životě dítěte vůbec nefigurují? Ptali jsme se právního poradce Kanceláře Ombudsmana pro zdraví Mgr. Jakuba Uhra. Kdo je…

Číst dále...

JIŽ PŮL ROKU POMÁHÁME LIDEM S JEJICH PRÁVY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se od 21. října 2014, kdy byla založena, obrátilo více než 450 občanů České republiky, z čehož 98 procent bylo pacientů. Na většinu podnětů či dotazů jsme odpověděli do jednoho týdne. Celkem 57 podání vyžadovalo delší interakci, v níž jsme tazatelům poskytli kromě poradenství v oblasti jejich právních nároků a možností…

Číst dále...

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ A VÝPOČET KOMPENZACE BOLESTI A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

K náhradě nemajetkové újmy na zdraví publikoval v loňském roce Nejvyšší soud ČR za účelem výkladu § 2958 NOZ metodiku, v níž v zásadě převzal bodový systém ze zrušené náhradové vyhlášky č. 440/2001 Sb. Metodika klasifikuje bolestivé stavy podle postižení orgánů a dalších částí těla a stanovuje jim bodové ohodnocení. Při stanovení rozsahu postižení a omezení různých oblastí lidského…

Číst dále...

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV POJIŠŤOVEN S POSKYTOVATELI CHRÁNÍ PRÁVA PACIENTŮ

Městský soud v Praze rozhodnul, že VZP ČR je povinna zveřejnit smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a informace o platbách, které jim poskytuje. Platformě zdravotních pojištěnců (PZP) již poskytla první z požadovaných smluv. „Je třeba ocenit přístup VZP, která přijala právní názor soudu a bez průtahů začala naplňovat svou informační povinnost,“ říká JUDr. Ondřej Dostál, předseda PZP ČR …

Číst dále...

KDY MŮŽE LÉKAŘ ODMÍTNOUT PACIENTA?

Podle zákona je poskytovatel, kterého si pacient zvolil, oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče jen z důvodů překročení únosného pracovního zatížení způsobující snížení kvality a bezpečnosti péčí či z důvodu, že pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny. (podrobněji v zákoně – § 48 zákona č. 372/2011).  Mimo to může poskytovatel odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by…

Číst dále...

KOHO MAJÍ LÉKAŘI CHRÁNIT PŘI PORODU – MATKU NEBO JEJÍ NENAROZENÉ DÍTĚ?

Z hlediska střetu svobody matky na autonomní rozhodování, ochrany její osobní integrity a práva nenarozeného dítěte na život a zdraví je porod čím dál tím častěji řešenou otázkou. Ústavní soud ČR rozhodoval v březnu letošního roku o situaci, kdy lékař při porodu přistoupil k několika zákrokům, které ohrozily život matky. V úvaze o přiměřenosti zásahu vycházel z praxe Evropského soudu…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz