LÉKAŘSKÁ OŠETŘENÍ? NA CO MÁ PRÁVO LÉKAŘ A NA CO RODIČ?

Maminka.cz, 21. 5. 2015 Nemoci a pobyt v nemocnicích se bohužel nevyhýbají ani malým dětem. I ony čas od času s různě závažnými problémy musejí být hospitalizované. Na co mají dětští pacienti právo? A na co mají právo jejich rodiče? Na otázky redakce Maminka.cz odpovídá právní poradce Kanceláře Ombudsmana pro zdraví JUDr. Milan Vašíček,…

Číst dále...

SITUACE KOLEM POVINNÉHO OČKOVÁNÍ JAKO ODRAZ SYSTÉMOVÝCH CHYB VE ZDRAVOTNICTVÍ

Jsou rodiče, kteří v obavách z možných nepříznivých zdravotních důsledků vakcín, porušují zákon o veřejném zdraví a odmítají nechat své děti očkovat v právu? Ústavní soud přece potvrdil, že povinné očkování protiústavní není. Jeho cílem je totiž legitimní ochrana veřejného zdraví. „Předpokladem pro imunizaci společnosti je však sdílená odpovědnost všech jejích členů a sociální solidarita podstoupit…

Číst dále...

DOKTORE MŮŽETE! SOUHLAS SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O DÍTĚ

Moje zdraví, 6. 5. 2015 Svolení rodičů k důležitému výkonu v nemocnici je krokem, bez kterého by lékaři nemohli pomoci v rámci svých možností. Jak se ale postupuje v případě, když rodiče nejsou nablízkunebo v životě dítěte vůbec nefigurují? Ptali jsme se právního poradce Kanceláře Ombudsmana pro zdraví Mgr. Jakuba Uhra. Kdo je…

Číst dále...

JIŽ PŮL ROKU POMÁHÁME LIDEM S JEJICH PRÁVY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se od 21. října 2014, kdy byla založena, obrátilo více než 450 občanů České republiky, z čehož 98 procent bylo pacientů. Na většinu podnětů či dotazů jsme odpověděli do jednoho týdne. Celkem 57 podání vyžadovalo delší interakci, v níž jsme tazatelům poskytli kromě poradenství v oblasti jejich právních nároků a možností…

Číst dále...

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ A VÝPOČET KOMPENZACE BOLESTI A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

K náhradě nemajetkové újmy na zdraví publikoval v loňském roce Nejvyšší soud ČR za účelem výkladu § 2958 NOZ metodiku, v níž v zásadě převzal bodový systém ze zrušené náhradové vyhlášky č. 440/2001 Sb. Metodika klasifikuje bolestivé stavy podle postižení orgánů a dalších částí těla a stanovuje jim bodové ohodnocení. Při stanovení rozsahu postižení a omezení různých oblastí lidského…

Číst dále...

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV POJIŠŤOVEN S POSKYTOVATELI CHRÁNÍ PRÁVA PACIENTŮ

Městský soud v Praze rozhodnul, že VZP ČR je povinna zveřejnit smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a informace o platbách, které jim poskytuje. Platformě zdravotních pojištěnců (PZP) již poskytla první z požadovaných smluv. „Je třeba ocenit přístup VZP, která přijala právní názor soudu a bez průtahů začala naplňovat svou informační povinnost,“ říká JUDr. Ondřej Dostál, předseda PZP ČR …

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz