SENIORUM.CZ: VZNIKLA NOVÁ KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ

Centrem informací, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům a pracujícím ve zdravotnictví se stala Kancelář Ombudsmana pro zdraví zřízená Nadačním fondem Stránský. Najdete zde práva a povinnosti, které máte jako pacienti a užitečné rady, jak s nimi zacházet. Kancelář Ombudsmana pro zdraví však bude stát za vámi i ve chvíli, kdy se rozhodnete svá práva hájit. Důvodů…

Číst dále...

PRAŽSKÝ DENÍK: DOBRÁ ZPRÁVA PRO PRAŽANY

Praha bude mít kancelář ombudsmana pro zdraví. Otevřít se má v brzké době na Národní třídě a má jít o nezávislé a nepolitické centrum pro informace, poradenství a zprostředkování právní pomoci pacientům a pracujícím ve zdravotnictví. Kancelář Ombudsmana pro zdraví je prvním projektem svého typu v Česku, přestože o potřebě vytvořit institut “ochránce práv“ zejména pacientů se již řadu…

Číst dále...

JAK JE TO S ÚHRADOU ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI ÚRAZE V ZAHRANIČÍ

Pojedu do Rakouska lyžovat. S jakým rozsahem zdravotní péče hrazené na základě předložení průkazu pojištěnce můžu počítat? Je například hrazena přeprava helikoptérou v případě, kdybych tam utrpěl úraz na sjezdovce? Na základě svého platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) máte v zemích EU, EHP a Švýcarsku nárok čerpat ze svého zdravotního pojištění péči nezbytnou, kterou potřebujete při…

Číst dále...

PŘEHLED PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přehled plnění Programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví. Zpráva se týká především: 1. Zajištění ekonomické stability, efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví, zdravotních pojišťoven (včetně VZP) a poskytovatelů zdravotních služeb. V současné době je v legislativním procesu, konkrétně v Legislativní radě vlády, tzv. transparenční novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz