ČLK: LÉKAŘ NESMÍ PŘIJÍMAT DUPLICITNĚ ÚHRADU OD POJIŠŤOVNY I OD PACIENTA

Gynekolog ze Žďáru nad Sázavou vybíral peníze od svých pacientek za prevenci. Na dveře své ordinace napsal: “Všeobecná zdravotní pojišťovna nehradí v plné výši platby za roční preventivní gynekologickou prohlídku, proto jsme byli nuceni přistoupit u jejich klientů k úhradě jistiny 200 Kč.“ Pojišťovna s tímto lékařem hodlá rozvázat smluvní vztah. Co na tento případ…

Číst dále...

CHCETE ZNÁT SVÁ PRÁVA?

O činnosti Kanceláře Ombudsmana pro zdraví informovali naši partneři Ošetřovatelství.infoa Mladí duchem.

Číst dále...

PLÁNY MZ ČR PRO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2015

Zrušení třicetikorunových poplatků za ošetření v ambulanci a za recept či snížení DPH na léky a dětskou výživu nás čeká již od 1. 1. 2015. V nadcházejícím roce 2015 by se toho mělo stát podle plánů ministerstva zdravotnictví mnohem více. Zejména slibuje předložit již v prvním čtvrtletí novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by snížila povinný…

Číst dále...

JAK JE TO S ÚHRADOU ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI ÚRAZE V ZAHRANIČÍ

Pojedu do Rakouska lyžovat. S jakým rozsahem zdravotní péče hrazené na základě předložení průkazu pojištěnce můžu počítat? Je například hrazena přeprava helikoptérou v případě, kdybych tam utrpěl úraz na sjezdovce? Na základě svého platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) máte v zemích EU, EHP a Švýcarsku nárok čerpat ze svého zdravotního pojištění péči nezbytnou, kterou potřebujete při…

Číst dále...

VĚTŠINA LIDÍ JE S LÉKAŘSKOU PÉČÍ SPOKOJENA, AVŠAK S VÝHRADAMI

Zhruba 75 procent obyvatel České republiky je obecně s lékařskou péčí v České republice spokojeno, byť s výhradami k nedostatku informací. Potvrdily to výsledky pilotního průzkumu Kanceláře Ombudsmana pro zdraví mezi 1028 respondenty. Celkem 50 procent z nich hodnotí své lékaře jako příjemné, trpělivé a naslouchající. Zároveň však 71 procent připouští, že nemá od lékaře dostatek…

Číst dále...

PŘEHLED PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přehled plnění Programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví. Zpráva se týká především: 1. Zajištění ekonomické stability, efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví, zdravotních pojišťoven (včetně VZP) a poskytovatelů zdravotních služeb. V současné době je v legislativním procesu, konkrétně v Legislativní radě vlády, tzv. transparenční novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz