ČLK: LÉKAŘ NESMÍ PŘIJÍMAT DUPLICITNĚ ÚHRADU OD POJIŠŤOVNY I OD PACIENTA

Gynekolog ze Žďáru nad Sázavou vybíral peníze od svých pacientek za prevenci. Na dveře své ordinace napsal: “Všeobecná zdravotní pojišťovna nehradí v plné výši platby za roční preventivní gynekologickou prohlídku, proto jsme byli nuceni přistoupit u jejich klientů k úhradě jistiny 200 Kč.“ Pojišťovna s tímto lékařem hodlá rozvázat smluvní vztah. Co na tento případ říká Česká lékařská komora? Na dotazy Medical Tribune.cz odpovídá prezident komory Milan Kubek… Rozhovor čtěte zde.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz