BŘEZEN V MÉDIÍCH

Vyjadřovali jsme se k aktuálním otázkám posudkové péče, situaci v pobytových zařízeních sociální péče a přítomnosti dalších osob u lékařských zákroků: muzes_naseprahacentrum_brezen2015 muzes_brezen2015 rezidencni-pece_brezen2015_v…

Číst dále...

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY OD DUBNA DÍKY NOVÉMU ZÁKONU JINAK

Povinností Státního ústav pro kontrolu léčiv je mimo jiné registrovat zdravotnické prostředky poskytované na území České republiky. Jde o kategorii zahrnující širokou škálu produktů a výrobků, kterou lze jen těžko definovat. Řadíme mezi ně vše od obvazů, náplastí, šicích materiálů, jehel přes výrobky implantované do lidského těla (svorky, stenty, kardiostimulátory) až po složitou přístrojovou a diagnostickou…

Číst dále...

SOUHLAS JE TŘEBA VYSLOVIT KE KAŽDÉMU ZÁKROKU

Pacientka absolvovala výměnu kolenního kloubu. Ani po dlouhé rehabilitaci však končetina nedosáhla potřebné hybnosti, proto byl paní proveden tzv. redres (náprava srůstů a uvolnění). Při zákroku však došlo k naštípnutí stehenní kosti. Podle lékařů jde o nejčastější komplikaci při tomto výkonu, zvláště je-li prováděn s delším odstupem od první operace. Pacientka si však stěžuje, že…

Číst dále...

SVĚŘTE SE S NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY LÉKŮ

Setkali jste se s nežádoucími účinky léku, který vám byl nově předepsán, a které vás překvapily? Nahlaste je prostřednictvím elektronických formulářů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Při hlášení podezření na nežádoucí účinek nemusíte být přesvědčeni stoprocentně o tom, že jej lék skutečně způsobil. Hlášení má pouze informativní charakter a může pomoci při řešení potíží dalších…

Číst dále...

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z ÚNORA

V únoru jsme vám radili prostřednictvím Ošetřovatelstvi.info a Senivie: monitoring-unor-2015…

Číst dále...

NEPRAVDIVÉ ÚDAJE V LÉKAŘSKÉ ZPRÁVĚ NA OBJEDNÁVKU ZAMĚSTNAVATELE

Pan L. absolvoval pracovnělékařskou prohlídku u smluvního lékaře zaměstnavatele. Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že ve zprávě, kterou měl zaměstnavatel k dispozici, jsou zcela jiné informace, než které mu lékař sdělil ústně v ordinaci!  Pan L. využil svého práva a konzultoval svůj zdravotní stav u jiného lékaře, který potvrdil původní ústní sdělení.

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz