POJIŠŤOVNY MUSÍ ZVEŘEJŇOVAT SMLOUVY S POSKYTOVATELI VČETNĚ DODATKŮ

Poslanecká sněmovna dnes schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.  „Návrh vychází z programového prohlášení, které vládu zavazuje k posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Materiál zakotvuje povinnost zveřejňování…

Číst dále...

INTERRUPCE? CIZINKY MAJÍ SMŮLU

Plzeňský deník, 18. 6. 2015 Nemocnice postupují podle starého zákona Slovenka dlouhodibě pracující v České republice otěhotněla. Rozhodla se pro interrupci. Provést zákrok však odmítly jak dvě nemocnice v Plzni, tak zdravotnické zařízení v Rokycanech. Ve všech případech se odborníci odvolávali na platný zákon z roku 1986, podle něhož se možnost umělého přerušení…

Číst dále...

OMBUDSMAN PRO ZDRAVÍ POMŮŽE S JAKÝMKOLI PROBLÉMEM SE ZDRAVOTNICTVÍM

Český rozhlas – Radiožurnál, 17. 6. 2015 Když máte spor s úřady a nemůžete se domoct práva, je možné se obrátit pro pomoc na ombudsmana. V případě sporu s obchodníkem zas mohou pomoct spotřebitelské organizace. A co když máte problém s lékařem nebo nemocnicí? I v takovém případě máte zastání, můžete se obrátit na Kancelář…

Číst dále...

JAK JE TO S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve zdravotnické dokumentaci (ZD) bývají často údaje o partnerech, sourozencích, rodičích apod., jak musí nebo nemusí být chráněny? Jak je třeba nakládat se ZD při změně registrujícího poskytovatele či po smrti lékaře? A kdo zodpovídá za bezpečnosti elektronické ZD? Aby to vše bylo jasné, zveřejnil nyní Úřad pro ochranu osobních údajů…

Číst dále...

ZRANĚNÝ HOUSLISTA ND SVŮJ ORCHESTR UŽ ZASE SLYŠÍ

Právo, 5. 6. 2015 Stačil jeden nešťastný pád a z Petra Anděla, houslisty operního orchestru Národního divadla, se stal dlouhodobě nemocný člověk. Úraz ramena s následnou operací jej absolutně vyřadil z jakékoli profesní činnosti. A nejen to. V důsledku omezených vycházek stanovených zákonem se mu zcela změnil život. „Cítil jsem se jako tygr v kleci. Hrát…

Číst dále...

RENTGEN: KDO MÁ POUČIT PACIENTA A CHTÍT PO NĚM INFORMOVANÝ SOUHLAS?

Kdo má pacientovi vysvětlit vše ohledně provedení rentgenu a zařídit jeho informovaný souhlas? S touto otázkou se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví obrátil ambulantní chirurg, po němž žádá pacient náhradu újmy. Tvrdí totiž, že kdyby byl řádně poučen o rizicích, která existují v souvislosti s jeho zdravotním stavem při rentgenovém vyšetření, nikdy by jej nepodstoupil.  Chirurg…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz