OMBUDSMAN PRO ZDRAVÍ POMŮŽE S JAKÝMKOLI PROBLÉMEM SE ZDRAVOTNICTVÍM

Český rozhlas – Radiožurnál, 17. 6. 2015
Když máte spor s úřady a nemůžete se domoct práva, je možné se obrátit pro pomoc na ombudsmana. V případě sporu s obchodníkem zas mohou pomoct spotřebitelské organizace. A co když máte problém s lékařem nebo nemocnicí? I v takovém případě máte zastání, můžete se obrátit na Kancelář Ombudsmana pro zdraví. Podrobnosti o této instituci jsme se dozvěděli od jejího zakladatele, lékaře Martina Jana Stránského.

Kancelář Ombudsmana pro zdraví pomáhá s mnoha různými problémy. „Pacienti se na nás mohou obrátit prakticky se vším, čemu nerozumí nebo co je trápí v rámci našeho zdravotnického systému. Mohou to být problémy v komunikaci s lékařem nebo pojišťovnou, může to být otázka kolem vydání posudku k invaliditě, se kterým nesouhlasí, či třeba dostupnosti léčby, která v jednom regionu je a v druhém ne,“ vysvětluje zakladatel kanceláře.

Celý článek si můžete přečíst zde a poslechnout zde.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz