PRÁVNÍ ASPEKTY PORODŮ ANEB OŽEHAVÉ TÉMA I PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM

Asi jen málokoho by na první pohled napadlo, jak kontroverzní téma může být porod. Nejen, že jde o otázku počátku života jako takového, ale také o hledisko střetu svobody matky na autonomní rozhodování, ochranu její osobní integrity a práva nenarozeného dítěte na život a zdraví. Zásah do práv matky Ústavní soud ČR ve svém rozhodnutí I. ÚS…

Číst dále...

TENTOKRÁT I S OBRAZEM:

Tentokrát i s obrazem: http://www.prachatice.eu/vysilani-pro-mesic-rijen-04-1…

Číst dále...

LÉKAŘ NENÍ BŮH. KDYŽ JE TŘEBA, BRAŇTE SE!

Zdravotně sociální sekce Hospodářské komory hlavního města Prahy pro vás připravila další ze série článků, jak chránit zdraví zaměstnanců. Tentokrát na téma našich práv v oblasti zdravotnictví. Při sporech s  obchodníky se čím dál tím častěji obracíme na spotřebitelské organizace a ani úřady již nepovažujeme za malá království, která musí mít vždycky pravdu. Stěžujeme si…

Číst dále...

OMBUDSMAN PRO ZDRAVÍ VÁM POMŮŽE S PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kde hledat zastání, jestliže máte problém s lékařem nebo nemocnicí? Stejně jako se například v případě sporu s úřady můžete obrátit na veřejného ochránce práv a při sporu s obchodníkem na spotřebitelské organizace, v případě vašeho práva v rámci zdravotnického systému vám může pomoci Kancelář Ombudsmana pro zdraví. „Pacienti se na nás mohou obrátit prakticky se vším, v čem potřebují poradit ve…

Číst dále...

NEBEZPEČÍ PRO PACIENTY: ZDRAVOTNÍKY OHROŽUJE SYNDROM VYHOŘENÍ

Každý třetí zdravotník trpí syndromem vyhoření nebo je jím alespoň silně ohrožen. Další skupina pak pociťuje velkou únavu, což je cesta k vyhoření. Důvod? Syndrom vyhoření je tzv. diagnóza z práce, udolá každého, kdo je pod dlouhodobým tlakem. A to je vlastně každý zdravotník. V rozhovoru na DVTV to uvedla psycholožka Veronika Ošťádalová. V žádném…

Číst dále...

DALŠÍ KROK K VĚTŠÍ PRÁVNÍ JISTOTĚ PŘI STANOVENÍ NÁHRADY ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU NA ZDRAVÍ

Po účinnosti nového občanského zákoníku vzniklo na počátku roku 2014 mnoho pochybností, jak to bude nově s určováním výše odškodnění za nemateriální újmu a ztížení společenského uplatnění poškozených. Do té doby totiž odškodnění stanovovala vyhláška. NOZ ovšem rekodifikoval, že se výše náhrady určí „podle zásad slušnosti“. Tento vágní pojem se již v průběhu roku…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz