Jeli jsme za vámi do Litovle

Klubovna DPS na náměstí Svobody v Litovli byla plná, přišlo vás celkem 56. Na semináři 4. listopadu 2019, který jsme pořádali s Krajsou radou seniorů Olomouckého kraje, jsme diskutovali o vašich právech u lékaře a v nemocnici, například o povinnosti lékaři podat srozumitelné informace, možnosti pacienta zvolit si svobodně svého…

Číst dále...

Byli jsme za vámi v Jeseníku

O právech vás, pacientů, jsme debatovali v programu Akademie třetího věku, kterou pořádalo Centrum sociálních služeb Jeseník a město Jeseník v rámci Dne seniorů. Do Centra společných aktivit vás přišlo bezmála čtyřicet a navštívila nás i starostka Zdeňka Blišťanová. Mluvili jsem o právech pacientů při nedostupnosti některých lékařských odborností, která…

Číst dále...

První pomoc: Víte, co musíte udělat?

První pomoc má vedle zdravotního hlediska i to právní. Proto je nutné vědět, co jsme z hlediska zákona za jaké situace povinni udělat – postih je totiž nemalý, na výčitky svědomí nehledě. Zákon po každém z nás vyžaduje poskytnout první pomoc osobě, která je v přímém ohrožení života nebo jeví…

Číst dále...

Podmínka přijetí do školky

Může být důvodem k nepřijetí do mateřské školy odmítnutí rodičů nechat dítě očkovat? Jako je tomu v případě paní Novákové, které končí mateřská dovolená a ráda by se vrátila do práce. Její čtyřletou Terezku ale státní mateřská škola odmítla přijmout, protože patří mezi tzv. odmítače očkování. Má proto pocit, že…

Číst dále...

Na dovolenou mimo EU jedině s cestovním pojištěním

Jedeme-li na dovolenou do zemí mimo EU, neměli bychom stoprocentně zapomenout na cestovní pojištění. V případě, že vás na dovolené  zaskočí zdravotní problém, je třeba jej ihned řešit a zjistit, kde vám poskytnou zdravotní péči. „Nejprve je třeba kontaktovat pojišťovnu, se kterou máme sjednané své cestovní pojištění. Telefonní číslo máte uvedeno na…

Číst dále...

1. setkání s malými spolky

Na prvním setkání s malými pacientskými spolky a spolky zastupujícími pacienty se vzácnými onemocněními jsme si dne 20. února 2019 potvrdili, že je nezbytné, aby dokázali tzv. táhnout za jeden provaz a získaly v prosazování svých potřeb silnější hlas.  Identifikovali jsme tedy základní cíle: dát hlas malým spolkům, zvýšit povědomí…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz