Navštívili jsme vás v Prostějově

O právech pacientů u lékaře a v nemocnici jsme diskutovali 12. listopadu 2019. Seminář jsme uspořádali ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje v prostorách Vápenice 2970/1. Mluvili jsme o právech pacientů, ale také o nejdůležitějších povinnostech, které by měl v systému zdravotnické péče pacient dodržovat. Diskutovali jsem o…

Číst dále...

Informovaný souhlas aneb rozhodující je slovo pacienta

Každý lékařský zákrok může být, až na stanovené výjimky, proveden pouze tehdy, když s  ním pacient souhlasí. Souhlas by měl udělit teprve na základě řádného poučení. Tyto dvě věty se zdají být jednoduché, v praxi však přinášejí řadu problémů a dotazů, které jsou pro právní poradce Kanceláře Ombudsmana pro zdraví takřka…

Číst dále...

Ombudsmani se bavili o právech pacientů i zdravotníků

Účastnili jsme se celostátního setkání ombudsmanů ve zdravotnictví, které 7. 11. 2019 pořádala Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví (AOZ ČR) které se konalo v Thomayerově nemocnici v Praze. Mimo jiné jsme zde představili náš koncept projektu pro tvorbu jednotné metodiky nemocničních ombudsmanů a možnosti spolupráce s asociací. O setkání psala média,…

Číst dále...

Jeli jsme za vámi do Litovle

Klubovna DPS na náměstí Svobody v Litovli byla plná, přišlo vás celkem 56. Na semináři 4. listopadu 2019, který jsme pořádali s Krajsou radou seniorů Olomouckého kraje, jsme diskutovali o vašich právech u lékaře a v nemocnici, například o povinnosti lékaři podat srozumitelné informace, možnosti pacienta zvolit si svobodně svého…

Číst dále...

Byli jsme za vámi v Jeseníku

O právech vás, pacientů, jsme debatovali v programu Akademie třetího věku, kterou pořádalo Centrum sociálních služeb Jeseník a město Jeseník v rámci Dne seniorů. Do Centra společných aktivit vás přišlo bezmála čtyřicet a navštívila nás i starostka Zdeňka Blišťanová. Mluvili jsem o právech pacientů při nedostupnosti některých lékařských odborností, která…

Číst dále...

První pomoc: Víte, co musíte udělat?

První pomoc má vedle zdravotního hlediska i to právní. Proto je nutné vědět, co jsme z hlediska zákona za jaké situace povinni udělat – postih je totiž nemalý, na výčitky svědomí nehledě. Zákon po každém z nás vyžaduje poskytnout první pomoc osobě, která je v přímém ohrožení života nebo jeví…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz