Ombudsmani se bavili o právech pacientů i zdravotníků

Účastnili jsme se celostátního setkání ombudsmanů ve zdravotnictví, které 7. 11. 2019 pořádala Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví (AOZ ČR) které se konalo v Thomayerově nemocnici v Praze. Mimo jiné jsme zde představili náš koncept projektu pro tvorbu jednotné metodiky nemocničních ombudsmanů a možnosti spolupráce s asociací.

O setkání psala média, například Benešovský deník, 8.11.2019, https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/bavili-se-o-pravech-pacientu-i-zdravotniku-20191108.html

 

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz