Jeli jsme za vámi do Litovle

Klubovna DPS na náměstí Svobody v Litovli byla plná, přišlo vás celkem 56. Na semináři 4. listopadu 2019, který jsme pořádali s Krajsou radou seniorů Olomouckého kraje, jsme diskutovali o vašich právech u lékaře a v nemocnici, například o povinnosti lékaři podat srozumitelné informace, možnosti pacienta zvolit si svobodně svého lékaře, povinnosti dodržovat soukromí a důstojně zacházet s pacienty apod. Seznámili jsme vás s tím, jak postupovat při podání stížnosti a po skončení přednášky jsme ještě každému, kdo měl zájem poradili individuálně.

Seminář se konal za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz