Byli jsme za vámi v Jeseníku

O právech vás, pacientů, jsme debatovali v programu Akademie třetího věku, kterou pořádalo Centrum sociálních služeb Jeseník a město Jeseník v rámci Dne seniorů. Do Centra společných aktivit vás přišlo bezmála čtyřicet a navštívila nás i starostka Zdeňka Blišťanová. Mluvili jsem o právech pacientů při nedostupnosti některých lékařských odborností, která trápí Jeseník. A samozřejmě jsme mluvili o všech základních právech, které pacienti u lékařů či v nemocnici mají – od nahlížení do zdravotnické dokumentace zdarma a možnosti si ji ofotografovat, přes to, jak má vypadat informovaný souhlas, jak je to s úhradami například u zubaře a také jsme přítomné seznámili s Institutem dříve vysloveného přání. Na závěr zbyl čas i pro soukromé dotazy. Děkujeme za krásné setkání!

Seminář se konal za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz