Navštívili jsme vás v Prostějově

O právech pacientů u lékaře a v nemocnici jsme diskutovali 12. listopadu 2019. Seminář jsme uspořádali ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje v prostorách Vápenice 2970/1. Mluvili jsme o právech pacientů, ale také o nejdůležitějších povinnostech, které by měl v systému zdravotnické péče pacient dodržovat. Diskutovali jsem o tom, čí vlastně je zdravotnická dokumentace, kdo a kdy do ní má možnost nahlédnout zdarma, o tom, že vybrat lékaře si pacient může sám, jak má správně vypadat informovaný souhlas při hospitalizaci a o mnohém dalším.

Seminář se koná za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz