RENTGEN: KDO MÁ POUČIT PACIENTA A CHTÍT PO NĚM INFORMOVANÝ SOUHLAS?

Kdo má pacientovi vysvětlit vše ohledně provedení rentgenu a zařídit jeho informovaný souhlas? S touto otázkou se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví obrátil ambulantní chirurg, po němž žádá pacient náhradu újmy. Tvrdí totiž, že kdyby byl řádně poučen o rizicích, která existují v souvislosti s jeho zdravotním stavem při rentgenovém vyšetření, nikdy by jej nepodstoupil.  Chirurg se však domnívá, že osobou povinnou k vyžádání informovaného souhlasu pacienta není on, ale radiolog.

Kancelář Ombudsmana pro zdraví lékaři vysvětlila, že informace musí poskytovat ten, kdo je způsobilý ke konkrétnímu poskytování zdravotních služeb. Nositelem klinické odpovědnosti za ozáření je aplikující odborník v rozsahu své způsobilosti k výkonu povolání. Chirurg tedy jako indikující lékař pouze pacienta k rentgenu doporučuje a poskytuje mu veškeré relevantní informace k posouzení rizik. Radiolog následně posuzuje a rozhoduje o schválení či zamítnutí provedení rentgenu. Informovaný souhlas tedy s pacientem podepisuje on.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz