ZRANĚNÝ HOUSLISTA ND SVŮJ ORCHESTR UŽ ZASE SLYŠÍ

Právo, 5. 6. 2015
Stačil jeden nešťastný pád a z Petra Anděla, houslisty operního orchestru Národního divadla, se stal dlouhodobě nemocný člověk. Úraz ramena s následnou operací jej absolutně vyřadil z jakékoli profesní činnosti. A nejen to. V důsledku omezených vycházek stanovených zákonem se mu zcela změnil život. „Cítil jsem se jako tygr v kleci. Hrát sice nemohu, ale nohy a uši mi slouží dobře. Potřeboval jsem udržovat kontakt s orchestrem, poslouchat to, co moji kolegové hrají. Vycházky mi však končily v 18.00 hodin, kdy život v divadle teprve začíná,“ vypráví Petr Anděl.

Po šesti měsících na nemocenské se pan Anděl cítil špatně i po psychické stránce: „Bez možnosti jakéhokoli kontaktu s orchestrem jsem si připadal silně handicapovaný. Moje práce se z části skládá i z vnímání poslechem a optickém kontaktu s dirigentem. Omezené vycházky mne však připravily i o tuto možnost. Týdny plynuly a začal jsem se obávat toho, jaký bude někdy v budoucnu můj návrat do práce. Obrátil jsem se proto na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s tím, zda není takové omezení člověka postiženého jen tím, že rehabilituje rameno po operaci, protiprávní.“

Celý článek si přečtěte zde.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz