JIŽ PŮL ROKU POMÁHÁME LIDEM S JEJICH PRÁVY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se od 21. října 2014, kdy byla založena, obrátilo více než 450 občanů České republiky, z čehož 98 procent bylo pacientů. Na většinu podnětů či dotazů jsme odpověděli do jednoho týdne. Celkem 57 podání vyžadovalo delší interakci, v níž jsme tazatelům poskytli kromě poradenství v oblasti jejich právních nároků a možností i pomoc v oblasti formulací stížnosti a návazných postupů.
Co pacienty nejvíce zajímá?
Spektrum dotazů a stížností je pestré. Nejvíce se lidé dotazují na svá práva v souvislosti s jejich zdravotnickou dokumentací, ptají na úhrady pojišťoven při konkrétních výkonech či za léky. Chtějí řešit dostupnost léčby stejnou pro všechny regiony v ČR a stěžují si na absenci lidského zájmu lékaře a na komunikaci s ním.  Mají od něj málo informací o svém zdravotním stavu a léčbě či o možnostech jejích variant, nebo těmto informacím moc dobře nerozumějí.  V posledních dvou měsících přibývá dotazů na diskriminační omezení vycházek u některých skupin nemocných, stížností na posuzování změněné zdravotní schopnosti osob se zdravotním postižením a neřešení otázky nedostatku zdravotního personálu v zařízeních sociální péče.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz