LÉKAŘSKOU PÉČI NAJDETE V EVROPĚ JIŽ SNADNĚJI

Obecné informace o tom, jak získat zdravotní péči v Evropě i specifické informace a průběžně aktualizované platné pro jednotlivé státy najdete na nové mobilní aplikaci Centra mezistátních úhrad (CMU). Lidé tedy mají k dispozici nástroj, s jehož pomocí snadno vyhledají, kde najdou v konkrétní zemi zdravotnické zařízení poskytující péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Dozvědí se zde i to, s jakou výší spoluúčasti mohou počítat a na koho se obrátit v případě nouze. Aplikace může být užitečná především do států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Černé Hory, Makedonie, Srbska a Turecka. Do svého mobilního telefonu si ji může stáhnout každý, a to z Google Play (Android) nebo z App Store (iOS). Odkazy a QR kódy jsou k dospozici na webu CMU.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz