OMBUDSMAN PRO ZDRAVÍ VÁM POMŮŽE S PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kde hledat zastání, jestliže máte problém s lékařem nebo nemocnicí? Stejně jako se například v případě sporu s úřady můžete obrátit na veřejného ochránce práv a při sporu s obchodníkem na spotřebitelské organizace, v případě vašeho práva v rámci zdravotnického systému vám může pomoci Kancelář Ombudsmana pro zdraví„Pacienti se na nás mohou obrátit prakticky se vším, v čem potřebují poradit ve vztahu k lékaři, zdravotnickému zařízení nebo zdravotní pojišťovně. Mohou to být problémy s poskytováním informací, údaji ve zdravotnické dokumentaci, konkrétními výkony, které odmítá z nějakého důvodu pojišťovna uhradit. Může to být otázka kolem vydání posudku k invaliditě, se kterým nesouhlasíte či třeba dostupnost léčby, která v jednom regionu je a v druhém ne,“ vysvětluje MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. „Na druhou stranu jsme však připraveni být po ruce i zdravotníkům, kteří si nevědí rady s právními otázkami vyplývajícími ze vztahu s pojišťovnami, s konkrétními pacienty nebo i v rámci kolektivu, kde pracují.

Kancelář Ombudsmana pro zdraví nereprezentuje jeden konkrétní člověk, je to celý tým odborníků se specializací na zdravotnické právo a zkušenostmi napříč celým zdravotním systémem. „Máme devět právních poradců, takže můžeme pacientovi radit nejen v jeho nárocích v rámci celého zdravotnického systému, ale také v tom, jak správně v případě sporu s protistranou komunikovat. A také, jak se soudit, je-li to potřeba. V případě, že spor považujeme z hlediska nedostatků našeho zdravotnického systému za důležitý, můžeme ho i převzít,“konstatuje MUDr. Martin Jan Stránský.

Poradenské a informační služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví jsou poskytovány zdarma. Dostat se k nim podle MUDr. Stránského lze naprosto jednoduše: „Stačí navštívit naše webové stránky www.ombudsmanprozdravi.cz, v rubrice formuláře najít ten, co je pro vás nejvhodnější, vyplnit jej odeslat ho. Většinou se ozveme do pěti pracovních dnů.“ Další možností je e-mail s adresou ochrance@ombudsmanprozdravi.cz a klasická listovní pošta zaslaná na adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1. Nezbytnou součástí e-mailového a poštovního podání je však vyplnění staženého formuláře, který pomůže pracovníkům kanceláře v orientaci. K vzájemnému předávání zkušeností a k diskusi pak slouží Facebook Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a Twitter s adresou @OmbudsmanZdravi.cz. Osobně lze Kancelář Ombudsmana pro zdraví navštívit každou středu od9.30 do 11.30 a od 13.00 do 15.00.

V čem se Kancelář Ombudsmana pro zdraví liší například od pacientských ombudsmanů v nemocnicích? Především je to naprostá neutralita, protože nehovoří za žádné konkrétní zdravotnické či sociální zařízení, což jí dovoluje být absolutně objektivní. Zřizovatelem kanceláře je Nadační fond Stránský (NFS), který se zabývá podporou občanských práv a zpracováním právních analýz. V této souvislosti také podává podněty příslušným orgánům. „Vyhráli jsme například spor, díky němuž se pacienti s roztroušenou sklerózou dočkali léčby i její úhrady, která jim byla nemocnicí odmítnuta,“ uzavřel Martin Jan Stránský.

Celý článek naleznete zde.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz