Formulář pro podání fyzických osob, nezletilých dětí a osob s omezenou svéprávností

Tento formulář vyplňte, jednáte-li sami za sebe, za své nezletilé děti nebo jste ustanoveným opatrovníkem osoby s omezenou svéprávností.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Kanceláří Ombudsmana pro zdraví, z. s., za účelem řešení mnou sděleného podnětu a pro vnitřní potřebu správce, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a že byly poskytnuty zcela dobrovolně.

 

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)