+420 222 075 103 ochrance@ombudsmanprozdravi.cz
Právo na zdraví
previous arrow
next arrow
Pomáháme vám
Od 21. října 2014 jsme již odpověděli
na 2000 vašich stížností a dotazů
Slider

Ombudsman pro zdraví

 

Vážení,

s politováním Vám musím oznámit pozastavení činnosti Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, a to od 1. 6. 2020. Důvodem je přehnaný stav kolem CoV, který ovlivní příliv a odliv peněz do příštího roku, současně s tím, že nejsem, tak jak doposud, schopen již nadále tento projekt financovat z osobních zdrojů, a to i přes snahy o grantovou podporu či partnerství s vhodnou institucí. Během své šestileté činnosti tento projekt pomohl tisíce lidem a dostal se do podvědomí většiny osob, které mají zájem o naše zdravotnictví. Naše kancelář poskytla bezplatné poradenství na více než 3 800 podnětů či dotazů a zúčastnila se bezmála 50 seminářů a přednášek po celé České republice pro seniory, osoby se zdravotním postižením, studenty či zdravotníky.

Zúčastnili jsme se jednání kulatých stolů a výborů politických orgánů. Naše rady o zdravotnickém právu a sociálním zabezpečení jste si mohli přečíst ve zhruba 470 článcích v nejrůznějších médiích a rovněž jsme je uveřejňovali na našich FB stránkách. Více než třicet studentů právnických fakult u nás absolvovalo odbornou praxi. Vytvořili a distribuovali jsme unikátní brožuru Manuál práv pacientů a zdravotníků, která je stále žádaná po celé republice. Za nezištnou pomoc druhým v právnických otázkách získala Kancelář Ombudsmana pro zdraví ohodnocení Pro bono & CSR 2017 jako nejlepší organizace svého typu.

V současnosti se věnujeme analýze podnětů a dotazů v době koronaviru. V této souvislosti realizujeme šetření o dostupnosti praktických lékařů pro jejich registrované pacienty. Sběr dat končí 15. května a jeho vyhodnocení a zveřejnění bude tedy posledním počinem naší kanceláře před pozastavením její činnosti v tomto roce.

Bylo by obrovskou škodou, aby zapsaný spolek Kancelář Ombudsmana pro zdraví definitivně zanikl. Tím si dovoluji apelovat na každého z Vás, zda by ve Vašem okolí neexistovala osoba či instituce, která by měla zájem o spolupráci a podporu, tak aby tento projekt úplně nevyhasl.

Předem děkuji a pevně věřím, že cesta k pokračování se najde.

MUDr. Martin Jan Stránský,
zakladatel a předseda výboru Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, z. s.

 

Naši partneři

 

  •  

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz