STUDENTI PRÁV NASTÍNILI PROBLEMATIKU ÚHRADY LÉČBY KMENOVÝMI BUŇKAMI

Senivia. cz, 13. 4. 2015
Na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhl ve středu 8. dubna třetí ročník soutěže O cenu Jaroslava Stránského ve zdravotnickém právu, kterou pro studenty uspořádaly Kancelář Ombudsmana pro zdraví a spolek studentů práv ELSA Praha.

Tématem letošního ročníku se stala léčba onemocnění takzvané diabetické nohy pomocí kmenových buněk, přesněji řečeno její možné hrazení ze zdravotního pojištění pacientů. Právě povaha léčby a způsob její úhrady paky byly předmětem fiktivního zasedání Zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny PČR, na kterém finalisté soutěže vystoupili v rolích právních zástupců ministerstva zdravotnictví.

„Všichni studenti dostali předem zadání, ale také volbu toho, jaké stanovisko zaujmou a jakými argumenty ho podpoří. Hodnoceny byly nejen jejich znalosti práva, ale také schopnosti argumentace, úroveň výstupu a schopnosti adekvátní reakce na nepřipravené otázky,“ říká JUDr. Milan Vašíček, právní poradce Kanceláře Ombudsmana pro zdraví (KOZ) a jeden z předsedajících parlamentního výboru. Zároveň také dodává, že některým ze studentů může podobná zkušenost názorně ukázat, jak jejich profesní život, v případě, že na nějaké z ministerstev nastoupí, bude vypadat.

„Studenti, kteří se účastní simulovaných soudních procesů či podobných akcí, mají obrovskou výhodu při pracovních pohovorech, jelikož jejich podstatou bývá často vyřešení skutečné právní kauzy,“ zhodnotila simulaci také Zuzana Kolísková, viceprezidentka studentského spolku ELSA Praha.

Fiktivního zasedání se jako jeho předsedové zúčastnili i JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., L.L.M., analytik a lektor zdravotnického práva a právní poradce KOZ a také JUDr. Tomáš Holčapek z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Představenstvo výboru v prvním kole vybíralo z osmnácti soutěžících osm nejlepších, kteří postoupili dále. Byla mezi nimi i Lucie Černá, studentka třetího ročníku oboru práva a právní vědy. „Já si myslím, že by to hrazené být mělo. V současné době vede neefektivita léčby často až k amputacím nohou pacientů, což by tato metoda mohla výrazně změnit k lepšímu. V případě invalidity totiž takový pacient bere více peněz z veřejného systému, než by mu přispíval. I proto se domnívám, že by léčba kmenovými buňkami měla být hrazena pojišťovnou,“ sdělila nám Lucie.

Čtyřem nejlepším studentům předal finanční odměnu v celkové výši 18 000 Kč MUDr. Martin Jan Stránský, ředitel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a mezinárodní expert na systémy a protokoly ve zdravotnictví. „Soutěž ukázala, jak složité je v rámci současné legislativy uplatňovat nové metody a jak důležitá je v tomto směru nejen teoretická, ale hlavně praktická příprava budoucích právníků. Právě proto nabízíme kromě poradenství široké veřejnosti a zdravotnickým pracovníkům i stáže studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,“ řekl MUDr. Martin Jan Stránský.

„Považujeme za velmi přínosné, že v příštím akademickém roce bude spolupráce s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví dále rozšířena a stáže zde budou studentům uznány v rámci výuky,“ doplnil prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který přišel soutěžící studenty podpořit.

Nejlepší profesionální dovednosti a argumentační schopnosti v oblasti zdravotního práva, které se dotýkají řady zákonů včetně nového občanského zákoníku, prokázala Vendula Mayerová. Odnesla si odměnu ve výši 10 000 Kč. Poloviční částku získal Dominik Pašek za druhé místo. Třetí místo a s ním i 3 000 Kč si pak rozdělili Veronika Šimerdová a Karolína Kropíková.

http://www.senivia.cz/clanek/studenti-prav-nastinili-problematiku-uhrady-lecby-kmenovymi-bunkami/
http://www.osetrovatelstvi.info/info/studenti-prav-resili-pravo-pacientu-na-uhradu-lecby-kmenovymi-bunkami-ze-zdravotniho-pojisteni/

http://www.juristi.cz/event/moot-court-competition-ve-zdravotnickem-pravu/

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz