KDY PLATÍTE 90 KČ A KDY NE?

Paní M. se nám svěřila s následující situací: lékař ji pozval na kontrolu a převaz  do nemocnice, kde měl v sobotu službu. Když odcházela, sestřička jí požádala o zaplacení regulačního poplatku za pohotovostní službu ve výši 90 Kč.  Zaplatila jej, ale v žádném případě oprávněně.

 Pacient je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Jestliže však byl lékařem vyzván  ke kontrole, nejde o pohotovostní službu, přestože je právě víkend, svátek či nejsou ordinační hodiny. Paní M. jsme proto doporučili podat si stížnost vedení zdravotnického zařízení  a požadovat vrácení ambulantního poplatku.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz