„Nezaměňovat“ nemusí být výhodné ani pro lékaře ani pro pacienta

Pokud to jde, předepisuji v ordinaci léky doporučené v tzv. pozitivních listech. Protože chci, aby tyto levné a doporučené léky nebyly v lékárně zaměněny za jiné, dražší, vyznačuji na recept „Nezaměňovat“. Nyní jsem se dozvěděl, že právě kvůli tomuto označení mi pak jde do nákladů celá cena léku. Jsem paradoxně postihován za…

Číst dále...

Jak je to se souhlasem s poskytnutím zdravotních služeb pacienta

Souhlas pacienta musí být svobodný, srozumitelný, kvalifikovaný a informovaný. V praxi to znamená, že pacient musí být náležitě poučen, tzn. musí znát: příčinu a původ nemoci; účel, povahu, přínos, důsledky a rizika výkonu; jiné možnosti řešení (alternativy), existují-li; postup léčby, která bude navazovat; omezení a doporučení ve způsobu života, který bude…

Číst dále...

Nejdůležitější změny novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

zdravotnický asistent se změnil na praktickou sestru, které je umožněn výkon povolání bez odborného dohledu; logoped se nově jmenuje logoped ve zdravotnictví, masér a nevidomý a slabozraký masér se mění na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra, řidič dopravy nemocných a raněných je už řidičem zdravotnické dopravní služby,…

Číst dále...

Nový zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Od 1. září nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Pro zdravotnické pracovníky…

Číst dále...

Náhradní volno za přesčasy

Sestra Klára pracovala na interně jedné okresní nemocnice a přesčasů měla hromadu, některé dokonce ještě z loňska. A tak si se zákrokem, na který byla objednána vlastně ani nedělala hlavu. Svoji plánovanou čtrnáctidenní nepřítomnost nahlásila s velkým předstihem a dohodla se, že si vybere alespoň nějaké náhradní volno za přesčasy z…

Číst dále...

Odškodnění za způsobenou újmu pacientem

Pro náhodné svědky to bylo, jako kdyby se ocitli uprostřed napínavého filmu. Sanitář vezl na vyšetření ležícího pacienta, který si v čekárně plné lidí vytrhl kanylu a začal silně krvácet. Aby toho nebylo málo, křičel, máchal kolem sebe rukama a třísnil krev všude kolem sebe. Sanitář a jedna z přítomných sester okamžitě…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz