Koronavirus a ošetřovné

V souvislosti s uzavřením škol musí mnoho rodičů zůstat doma s dětmi. Protože se tak děje z rozhodnutí vlády, vztahuje se na rodiče dětí mladších 10 let věku tzv. ošetřovné. To totiž mohou pobírat nejen zaměstnanci, kteří se starají o nemocné dítě, ale také ti, kteří zůstali doma s dítětem…

Číst dále...

Přítomnost rodiče při anestézii před operací

Paní Dvořáková má devítiletého syna, který má podstoupit operaci, při které má být pod plnou anestézií. Paní Dvořáková by byla ráda se synem v době, kdy jej budou před operací uspávat. Lékař jí to však s odvoláním na vnitřní řád, nemocnice odmítá umožnit, konkrétně proto, že paní Dvořáková by svou…

Číst dále...

Souhlas při léčbě dítěte

Pokud je pacient nezletilý, náleží právo na informace a právo dát souhlas zákonnému zástupci. Podle § 35 odst. 1 zákona o zdravotních službách se pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob. Existují tedy případy, kdy lze nezletilému pacientovi zamýšlené zdravotní služby poskytnout na…

Číst dále...

Lékař bude muset respektovat formy komunikace zvolené osobami se zdravotním postižením

U pacientů se zdravotním postižením budou od 1. 11. 2018 ve zdravotnické dokumentaci zaznamenávány i informace o nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě zvláštních pomůckách, které používají. Půjde jen o ty, které pacienti používají dlouhodobě a je na ně třeba při poskytování zdravotních služeb vzít zřetel. V případě pacientů se sluchovým postižením nebo…

Číst dále...

Co hrozí, když nebudete navštěvovat pravidelně stomatologa či gynekologa?

Pokud vás gynekolog či stomatolog neuvidí více, jak pět let, budou veškeré záznamy o vás vedené ve zdravotnické dokumentaci nenávratně skartovány. Ptáte se proč? Může za to novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, která se aktuálně mění v důsledku vydání vyhlášky č. 137/2018 Sb., jenž nabývá účinnosti 24. 07.

Číst dále...

Má pacient právo znát důvod, proč mu lékař ukončuje či mění léčbu a musí s tím souhlasit?

Zákon o zdravotních službách zajišťuje pacientovi právo na veškeré informace o jeho léčbě a individuálním postupu, který lékař navrhl. Jestliže tedy lékař navrhne ukončit podávání konkrétního léčivého přípravku, je třeba, aby pacientovi vysvětlil proč. A protože jakýkoli zákrok − a podání léku je rovněž považováno za zákrok − lze provést jen se souhlasem pacienta (§ 28 zákona č.

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz