Koronavirus a ošetřovné

V souvislosti s uzavřením škol musí mnoho rodičů zůstat doma s dětmi. Protože se tak děje z rozhodnutí vlády, vztahuje se na rodiče dětí mladších 10 let věku tzv. ošetřovné. To totiž mohou pobírat nejen zaměstnanci, kteří se starají o nemocné dítě, ale také ti, kteří zůstali doma s dítětem zdravým z důvodu uzavření školského nebo dětského zařízení z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídatelné události. Podmínkou nároku na ošetřovné je nemocenské pojištění. To však vzniká ze zákona u každého zaměstnance dnem nástupu do práce – odvádí jej za něj zaměstnavatel. OSVČ mají smůlu. I ty, které se dobrovolně přihlásily k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné nemají.

O dítě nemusí pečovat jen rodič, klidně to může být třeba babička, musí však s dítětem žít ve společné domácnosti.

O ošetřovné z důvodu uzavření škol a dalších dětských zařízení si musíte požádat prostřednictvím tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Ten by vám měla vydat ve dvou vyhotoveních škola, do které vaše dítě chodí. vaším úkolem je doplnit část B tiskopisu a předat ji svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Pokud by však o ošetřovné z důvodu nařízené karantény, uplatňuje se žádost tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystavuje ošetřující lékař osoby a orgán ochrany veřejného zdraví.

Kolik dostanete peněz?

Základem pro výpočet dávky je váš průměrný denní příjem za rozhodné období, který je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsíce, kdy vznikla událost, kvůli které žádáte o ošetřovné. Příjmy se sečtou a vydělí se počtem kalendářních dnů mimo těch, v kterých jste pobírali nějakou z dávek nemocenského pojištění (například tedy nemocenskou). Výsledek je částkou denního vyměřovacího základu. Ten je podle zákona redukován. Výše ošetřovného pak činní  60 procent redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den.  Orientačně si výši dávky můžete spočítat ZDE  pomocí kalkulačky MPSV.

Ošetřovné lze čerpat maximálně pod dobu 9 dnů a rodiče či jiné oprávněné osoby se při něm mohou jednou vystřídat. A co po 9 dnech? Po jejich uplynutí ošetřovné pobírat už nebudete, ale v práci budete mít neustále omluvenou absenci.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz