Koronavirus a ošetřovné

V souvislosti s uzavřením škol musí mnoho rodičů zůstat doma s dětmi. Protože se tak děje z rozhodnutí vlády, vztahuje se na rodiče dětí mladších 10 let věku tzv. ošetřovné. To totiž mohou pobírat nejen zaměstnanci, kteří se starají o nemocné dítě, ale také ti, kteří zůstali doma s dítětem…

Číst dále...

Nárok na převoz dopravní zdravotní službou

Trápí vás snížená schopnost pohyblivosti nebo máte z jiného důvodu problém s dopravou k lékaři? Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění máte právo využít bezplatného transportu se zdravotnickým dohledem v případech, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy. Jak v takových případech postupovat? Pokud vám vaše zdravotní…

Číst dále...

Co dělat po tom, co odveze sanita nemocného?

Zachovejte klid. Pamatujte si, že se pacient nachází v rukou profesionálů. Bude trvat zhruba hodinu, než záchranáři dokončí svoji práci a pacient se dostane do následné nemocniční péče. Proto až po cca hodině čekání má smysl telefonovat do nemocnice, kam záchranáři převezli pacienta, a zjišťovat aktuální informace. POZOR! V některých případech (například náhlá změna stavu)…

Číst dále...

Co je potřeba sdělit, když volám zdravotnickou záchrannou službu?

Přesné místo události, kde se nachází postižení: Uveďte název ulice a číslo popisné. U událostí, které jsou venku nebo v terénu, uveďte také nejbližší orientační bod (rybník, kostel, restaurace, kemp, atp.). V městské zástavbě nezapomeňte uvést patro, číslo bytu. Pro speciální identifikaci místa události na železnici, silnici či vodním toku lze též uvést kilometr dopravní…

Číst dále...

Jak se dostat do nemocnice, když jste vy nebo vaše dítě nemocní, nemáte auto a váš stav není život ohrožující?

Rodiče toto právo mají, ale ukončení zdravotní péče nesmí znamenat bezprostřední ohrožení života nebo vážné poškození zdraví dítěte. V ostatních případech platí domněnka, že rodič zná „nejlepší zájmy“ dítěte lépe než lékař. V případě, kdy by se lékař domníval, že postup rodičů je v rozporu se zájmy dítěte, měl by kontaktovat příslušný orgán sociálně…

Číst dále...

Jak je to s návštěvami matky v šestinedělí u lékaře?

Podle vyhlášky MZ č. 134/1998 ve znění pozdějších předpisů je u výkonu č. 06211 „návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí“ ženskou sestrou definováno, že je možná v tomto období obvykle 1 krát v těhotenství a 3 krát v šestinedělí. Tento výkon je hrazen plně zdravotní pojišťovnou. Ovšem pouze, je-li návštěva provedena na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. (Mimochodem nutno ovšem také…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz