SENIORUM.CZ: VZNIKLA NOVÁ KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ

Centrem informací, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům a pracujícím ve zdravotnictví se stala Kancelář Ombudsmana pro zdraví zřízená Nadačním fondem Stránský. Najdete zde práva a povinnosti, které máte jako pacienti a užitečné rady, jak s nimi zacházet. Kancelář Ombudsmana pro zdraví však bude stát za vámi i ve chvíli, kdy se rozhodnete svá práva hájit. Důvodů k tomu může být celá řada – od odmítnutí lékaře o vás pečovat, přes nespokojenost s léčbou až po nevhodné chování.

Na kancelář se můžete obracet:

• prostřednictvím elektronických formulářů na stránkách www.ombudsmanprozdravi.cz
• e-mailem, k němuž vyplněný formulář a další dokumenty související s vaším případem přiložíte,
• klasickou poštou na adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1. Ani v tomto případě však nezapomeňte vložit do obálky vyplněný a podepsaný formulář. Ten lze vytisknout z internetu nebo si jej můžete vyzvednout v Informačním a poradenském centru, v přízemí Domu Portus, Karolíny Světlé 18, Praha 1.

Služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví jsou bezplatné.

Centrem informací, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům a pracujícím ve zdravotnictví se stala Kancelář Ombudsmana pro zdraví zřízená Nadačním fondem Stránský. Najdete zde práva a povinnosti, které máte jako pacienti a užitečné rady, jak s nimi zacházet. Kancelář Ombudsmana pro zdraví však bude stát za vámi i ve chvíli, kdy se rozhodnete svá práva hájit. Důvodů k tomu může být celá řada – od odmítnutí lékaře o vás pečovat, přes nespokojenost s léčbou až po nevhodné chování.

Na kancelář se můžete obracet:

• prostřednictvím elektronických formulářů na stránkách www.ombudsmanprozdravi.cz
• e-mailem, k němuž vyplněný formulář a další dokumenty související s vaším případem přiložíte,
• klasickou poštou na adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1. Ani v tomto případě však nezapomeňte vložit do obálky vyplněný a podepsaný formulář. Ten lze vytisknout z internetu nebo si jej můžete vyzvednout v Informačním a poradenském centru, v přízemí Domu Portus, Karolíny Světlé 18, Praha 1.

Služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví jsou bezplatné. 

Článek je zde.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz