Nemůžete najít lékaře?

Ať děláte, co děláte, žádný lékař primární péče vás nechce přijmout do své péče. (Jde o registrující lékaře, tedy praktické lékař pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře a ženské lékaře.)

V jakých případech vás může lékař primární péče odmítnout?

Nejčastějším důvodem je naplnění kapacity. To znamená, že lékař má plno a nepřijímá žádné nové pacienty.  Rozhodně od něj chtějte písemné potvrzení, v němž bude uveden konkrétní argument, pro který jste byli odmítnuti.  Je vám jej povinen vystavit automaticky, ale jen málokterý lékař to skutečně udělá. Proto potvrzení výslovně chtějte. Budete ho totiž potřebovat pro další postup.

V případě, že nemůžete sehnat lékaře (a mnoho z nás ví, že například sehnat stomatologa dnes není vůbec jednoduché), obraťte se ze všeho nejdříve  na vaši zdravotní pojišťovnu. Předložte jí písemná odmítnutí.  Zdravotní pojišťovna by vám poskytnout seznam lékařů, kteří v místě vašeho bydliště přijímají do své péče nové pacienty, případně sama vyhledat vhodného lékaře a předat vám na něj kontakt. Takový lékař by vás měl do péče přijmout.

Podle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, nařízení vlády č. 307/2012 Sb. musí být služba v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, zubního lékařství a gynekologie a porodnictví  pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby 35 minut.

V případě, kdy vám pojišťovna neposkytne součinnost při vyhledávání registrujícího  lékaře, je na místě stížnost na ministerstvo zdravotnictví. Poradíme vám, jak to správně udělat.

Praktický lékař vás může odmítnout i v situaci, kdy by mu dojezdová vzdálenost z jeho ordinace k vám neumožňovala výkon návštěvní služby.  Záleží však na tom, jak se lékař rozhodne, s jeho souhlasem vás může léčit, i když za ním jezdíte přes půl státu.  Každý registrující lékař vás může odmítnout přijmout do trvalé péče, pokud nemá smlouvu s vaší pojišťovnou.

 

 

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz