Méně administrativy v ošetřovatelské dokumentaci

Méně administrativní zátěže a více času na péči o pacienty zajišťuje zdravotním sestrám od 24. července novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která výrazně redukuje administrativu spojenou hlavně s ošetřovatelskou dokumentací. Byly zrušeny některé povinné náležitosti. Vyhláška nově vyžaduje pouze to, aby dokumentace byla vedena, a umožňuje adaptaci podle typu zařízení a poskytované zdravotnické péče. Poskytovatelé mají nyní možnost revidovat své vnitřní předpisy a snížit tak administrativní zátěž. Zdravotnická dokumentace musí odrážet reálnou podobu zdravotní péče. Některé záznamy jsou zjednodušeny. Tam, kde zdravotník vystavuje recept, poukaz na zdravotnický prostředek nebo příkaz k dopravnímu transportu, nemusí nově vést paralelní záznam a postačí kopie daného dokumentu, ze kterého je jasné, co lékař předepsal.

Právní dokument:

Vyhláška č. 137/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz