Co hrozí, když nebudete navštěvovat pravidelně stomatologa či gynekologa?

Pokud vás gynekolog či stomatolog neuvidí více, jak pět let, budou veškeré záznamy o vás vedené ve zdravotnické dokumentaci nenávratně skartovány. Ptáte se proč? Může za to novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, která se aktuálně mění v důsledku vydání vyhlášky č. 137/2018 Sb., jenž nabývá účinnosti 24. 07.

Číst dále...

Má pacient právo znát důvod, proč mu lékař ukončuje či mění léčbu a musí s tím souhlasit?

Zákon o zdravotních službách zajišťuje pacientovi právo na veškeré informace o jeho léčbě a individuálním postupu, který lékař navrhl. Jestliže tedy lékař navrhne ukončit podávání konkrétního léčivého přípravku, je třeba, aby pacientovi vysvětlil proč. A protože jakýkoli zákrok − a podání léku je rovněž považováno za zákrok − lze provést jen se souhlasem pacienta (§ 28 zákona č.

Číst dále...

Může podat stížnost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jen sám pacient nebo i další osoby?

Stížnost podávanou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vůči zdravotnickému zařízení může podat pacient, zákonný zástupce, opatrovník pacienta nebo osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo zemřel. Podnět k šetření může podat také osoba, kterou k tomu pacient zmocnil. Tedy nemusí to být přímo pacient, kdo stížnost podává.

Číst dále...

Má pacient přesvědčený o chybné léčbě právo konzultovat postup lékaře s jiným odborníkem podle vlastního výběru?

Pacient toto právo ze zákona má. Odborníka si ovšem musí sám vyhledat a konzultaci si s ním dohodnout. Vzhledem k právům pacienta na veškeré informace o zdravotním stavu, včetně práva na kopii dokumentace, není problém ani se zajištěním podkladů pro tohoto odborníka. Konzultace s jiným odborníkem však nemusí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění a lékař za ni…

Číst dále...

Kdo řeší nevhodné chování k pacientům?

Na špatné chování personálu − lékařů, sester či dalšího zdravotnického personálu, si můžete stěžovat přímo u vedení poskytovatele zdravotních služeb, kde k němu došlo. To je vaši stížnost povinno vyřídit do 30 dnů. Pokud není výsledek uspokojivý, máte právo obrátit se na správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Neetické chování lékařů je povinna…

Číst dále...

Nemůžete najít lékaře?

Ať děláte, co děláte, žádný lékař primární péče vás nechce přijmout do své péče. (Jde o registrující lékaře, tedy praktické lékař pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře a ženské lékaře.) V jakých případech vás může lékař primární péče odmítnout? Nejčastějším důvodem je naplnění kapacity. To znamená,…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz