ZÍSKALI JSME PRÁVNICKÉ OCENĚNÍ ZA VÝJIMEČNÉ PROJEKTY PRO BONO & CSR 2017

Ohodnocení Pro bono & CSR 2017 za nezištnou pomoc druhým v právnických otázkách převzal dne 1. 11. 2017 v pražském Grand Hotelu Bohemia zakladatel a předseda Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, z. s., Martin Jan Stránský.

„Právnické ocenění je pro nás obrovskou poctou a zároveň uznáním smysluplnosti naší každodenní práce, v níž radíme pacientům i zdravotníkům v právních situacích, které sami neumí dobře řešit,“ konstatoval Martin Jan Stránský. „Stále častěji se bohužel také setkáváme s případy, které poukazují na závažné mezery v našem zdravotnickém systému a v jeho propojení do oblastí sociálního zabezpečení,“ dodal předseda Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.

Právnické projekty, samostatné právníky či jejich týmy a právnické firmy pro ocenění Pro bono & CSR nominuje veřejnost. O vítězích pak rozhoduje třináctičlenná odborná porota. Letos v ní mimo jiné zasedli: ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán, předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu ČR Josef Baxa, prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová, prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s., poskytuje bezplatné právní poradenství a informace v oblasti zdravotnictví a navazujících částí sociálního zabezpečení od října 2014. Do dnešního dne poradila celkem 856 žadatelům, a to elektronicky na základě podaných podnětů či prostřednictvím dotazů na Facebooku, osobně či telefonicky. V rámci edukační činnosti organizuje KOZ samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi či krajskými a městskými úřady interaktivní semináře, jejichž cílem je zvýšit mezi veřejností povědomí o právech pacientů. Vystupuje rovněž na konferencích a dalších akcích pořádaných pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s., zajišťuje akreditované odborné praxe v oblasti zdravotnického práva pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a nabízí dlouhodobé stáže studentům právnických fakult z dalších měst v ČR a mladým právníkům.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz