V Táboře jsme diskutovali o vašich právech

„Uplatňujme aktivně svá práva“ – tak se jmenovala beseda, jejímž cílem bylo zvyšování povědomí v oblasti diskriminace a práv pacienta, kterou organizovala v Táboře Národní rada osob se zdravotním postižením Jihočeského kraje. S praktickými příklady diskriminace a radami, jak jim čelit vystoupil Jiří Vencl z NRZP ČR. A potom to už bylo na nás. Povídali jsme si o tom, jaká práva máte v různých situacích při setkání s naším zdravotnickým systémem a také o tom, jaká práva mají lékaři a zdravotničtí pracovníci obecně.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz