Úraz na lyžích z viny druhého

Tomáš při sjíždění svahu doslova smetl kamaráda Lukáše. Nestačil zareagovat na kamarádův pohyb a srážce zabránit, protože si nezachoval přiměřený odstup. Zatímco Tomáš byl v pořádku, Lukáš byl trochu otřesen, ale při vědomí. Vypadalo to jen na zlomenou nohou. Je v takovém případě třeba volat horskou nebo záchrannou službu? A může Lukáš žádat odškodné?

Lukáš má podle zákona o zdravotních službách nárok na přivolání záchranné služby. Před jejím příjezdem by mu mohli první pomoc poskytnout též příslušníci horské služby. Vzhledem k tomu, že se jedná o neodkladnou péči, nemá Lukáš právo zvolit si ani konkrétní záchrannou službu, ani k jakému poskytovateli zdravotních služeb bude převezen.

Při jízdě na sjezdovkách by všichni lyžaři měli dodržovat 10 pravidel FIS. Ačkoliv tato pravidla chování nejsou závazným právním dokumentem, při řešení konkrétních případů se k nim přihlíží. Tomáš při jízdě na sjezdovce zanedbal obecnou povinnost předcházet škodám a újmám na zdraví. To je v rozporu s pravidly FIS a Lukáš se u něj nyní může úspěšně domáhat finanční kompenzace. V případě, že by se jednalo o neznámého lyžaře, měl by Lukáš právo na něm chtít jeho osobní údaje.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz