Újma na zdraví po autonehodě

Lenka vezla rodinu z oslav u známých. Silnice byla pěkně namrzlá. Protijedoucí vozidlo najednou dostalo smyk a došlo ke srážce. Nikomu kromě Lenky se nic nestalo. Ona však utrpěla několik zlomenin a bezprostředně po nehodě byla v bezvědomí. Přivolaná záchranná služba ji převezla do nemocnice, kde byla hospitalizována dva měsíce. Dodnes ale není úplně v pořádku. Má za sebou řadu rehabilitací a čekají ji ještě další operace. Ráda by získala finanční odškodnění za utrpěnou újmu na zdraví.

Finanční kompenzaci za újmu na zdraví může Lenka uplatnit u pojišťovny, u které má viník sjednáno povinné ručení. K žádosti bude muset doložit veškeré lékařské zprávy a případně také znalecký posudek, kterým je stanovena výše způsobené nemajetkové újmy. Na prošetření pojistné události jsou tři měsíce od chvíle, kdy Lenka své požadavky uplatnila. Po uplynutí lhůty musí pojišťovna plnění buď vyplatit, nebo sdělit důvod odmítnutí.

V případě plnění bude poškozené uhrazena nejen újma vzniklá ublížením na zdraví, ale také náklady vynaložené na péči o zdraví, škoda způsobená na věcech i ušlý zisk. A také účelně vynaložené náklady na právníka, pokud jej Lenka při uplatňování svých nároků využije.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz