STUDENTI PRÁV ŘEŠILI POVINNÉ E-RECEPTY

V soudní síni Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dnes jednali mladí právníci o eReceptech. Jejich úkolem v rámci šestého ročníku Soutěže ve zdravotnickém právu o cenu profesora Jaroslava Stránského 2018 bylo argumentovat při jednání imaginárního pléna Ústavního soudu ČR pro nebo proti elektronickým receptům. Soutěž vypisuje pro studenty právnických fakult ČR Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) a spolek studentů práv a mladých právníků ELSA Praha.

Třem studentům, kteří prokázali nejlepší profesionální dovednosti a argumentační schopnosti, předal finanční odměnu v celkové výši 18 000 Kč MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a mezinárodní expert na systémy a protokoly ve zdravotnictví. „I po čtyřech měsících praxe provází eRecepty klasická rozpačitost, a to jak u zdravotníků, tak i u veřejnosti. Na jedné straně stojí kontrola (včetně lepšího přehledu o využití léků), která je důležitá pro centralizaci zdravotnictví a zdravotnických dat v naší zemi. Na druhé straně existují i přes všechna ujištění obavy z možného narušení soukromých informací a práv pacientů. A proto jde o téma, které považujeme pro budoucí právníky za důležité,“ uvedl MUDr. Martin Jan Stránský. „Soutěž potvrdila, že dobrým právníkům znalost problematiky nestačí, ale že je nutné, aby zvládali rétoriku, uměli pohotově argumentovat a naučili se bojovat s přirozenou trémou vystoupit a prosadit si své názory před skupinou lidí, kteří jsou v opozici,“ dodal lékař.

Kromě každoroční spolupráce se studentským spolkem ELSA Praha poskytuje Kancelář Ombudsmana pro zdraví dvousemestrální odbornou praxi studentům PF UK v Praze. Rovněž nabízí studentům právnických fakult z celé ČR dlouhodobé stáže. Kancelář Ombudsmana pro zdraví je centrum pro poradenství a informace v oblasti zdravotnického práva a navazujících částí sociálního zabezpečení. Služby poskytuje pacientům i zdravotnickým pracovníkům zdarma.

Foto zleva: Jana Cimlerová (1. místo); Tam Vu Thanh (3. místo); MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví; Jolana Gistrová (2. místo); JUDr. Barbora Vráblová, Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M. a JUDr. Jana Palečková, členky poroty.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz