Podmínka přijetí do školky

Může být důvodem k nepřijetí do mateřské školy odmítnutí rodičů nechat dítě očkovat? Jako je tomu v případě paní Novákové, které končí mateřská dovolená a ráda by se vrátila do práce. Její čtyřletou Terezku ale státní mateřská škola odmítla přijmout, protože patří mezi tzv. odmítače očkování. Má proto pocit, že se školka dopustila ne-spravedlivé diskriminace.
Podle JUDr. Jany Palečkové, právní poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, rodiče podle zákona o veřejném zdraví odpovídají za to, že jejich děti do 15 let věku budou očkované. Pokud tuto povinnost nesplní, mohou být obvinění ze spáchání přestupku krajskou hygienickou stanicí, s čímž jsou obvykle spojeny finanční sankce. A není vyloučeno, že se o ně začne zajímat orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby zjistil, zda nezanedbávají své rodičovské povinnosti. Bez očkování, dokladu o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo má na očkování trvalou kontra-indikaci, tedy Terezku Novákovou ve školce přijmout nemohli. Tato potvrzení může na žádost rodičů vydat praktický lékař pro děti a dorost. V současnosti tedy Novákovým nezbude nic jiného, než sáhnout hlouběji do kapsy a zaplatit dceři soukromou škol-ku, kde jsou při přijímání neočkovaných dětí často benevolentnější. V budoucnu to tak ale být nemusí. Chystá se totiž novela zákona, která by měla zakázat i přijímání neočkovaných dětí v soukromých zařízeních a také zpřísnit sankce pro „odmítače“ očkování.
„Hlavní problém je v tom, že rodiče a veřejnost nejsou do-statečně informovány státem, respektive ministerstvem zdravotnictví, o tom, že ty skutečně vážné nežádoucí reakce jsou naprostou raritou a že snížení proočkovanosti nás může přivést zpět k dobám, kdy se na onemocnění, jako jsou neštovice, černý kašel či spalničky, běžně umíralo,“ konstatuje MUDr. Martin Jan Stránský, lékař a zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.Novákovi mají ještě jednu možnost. Mohou počkat, až dcera oslaví páté narozeniny. V tom-to věku se totiž dítě stane oficiálním předškolákem. Poslední rok mateřské školky musí děti absolvovat povinně, a proto se již při příjmu na očkování ohled nebere. Řada mateřských škol vyžaduje od rodičů předškoláků vyplnění zdravotního dotazníku o dítěti. „Školka si ale nemůže klást jeho vyplnění jako podmínku pro přijetí předškoláka,“ radí právnička.

(Článek vyšel v časopise Spirit, č. 34/2019)

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz