Na dovolenou mimo EU jedině s cestovním pojištěním

Jedeme-li na dovolenou do zemí mimo EU, neměli bychom stoprocentně zapomenout na cestovní pojištění. V případě, že vás na dovolené  zaskočí zdravotní problém, je třeba jej ihned řešit a zjistit, kde vám poskytnou zdravotní péči. „Nejprve je třeba kontaktovat pojišťovnu, se kterou máme sjednané své cestovní pojištění. Telefonní číslo máte uvedeno na asistenční kartě, kterou jste dostali  s pojištěním. Uveďte číslo pojistné smlouvy, důvod kontaktování asistenční služby, telefonní číslo pro zpětné zavolání, a  samozřejmě místo, kde se právě nacházíte. Následně vás bude kontaktovat pracovník pojišťovny a zprostředkuje vám návštěvu nejbližšího zdravotního zařízení, se kterým má uzavřenou smlouvu. V praxi by to tedy mělo fungovat tak, že se při návštěvě daného zdravotního zařízení prokážete dokladem totožnosti a dokladem o cestovním pojištění a veškeré ošetření by mělo být hrazeno komerční pojišťovnou,“ vysvětluje JUDr. Palečková a zároveň dodává: „Může se však stát, že v lékařském zařízení, se kterým má vaše komerční pojišťovna smlouvu, budete muset za ošetření zaplatit. V takovém případě je třeba trvat na vystavení účtu s detailně rozepsanými zdravotními úkony a jejich cenou. Důležité je i potvrzení o úhradě ošetření. S ním pak musíte nejpozději do 14 kontaktovat vaši pojišťovnu a domluvit se na proplacení, kterému podle uzavřeného cestovního pojištění musí vyhovět.“

Neuzavřené cestovní pojištění, zejména před vzdálenější cestou by se nám skutečně mohlo nevyplatit. I léčba obyčejné letní angíny se totiž může vyšplhat až ke 40 tisícům korun, zlomená noha může stát přes 100 000 korun a operace dokonce více než jeden milion. Myslete na to. Nejsou to totiž jen čísla, ale reálné částky, které po vás následně mohou patřičné orgány vymáhat, a to dokonce i exekučně.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz