Jeli jsme do České Lípy

“Poznej svá práva u lékaře” – tak se jmenoval seminář, který jsme společně s STP Česká Lípa zorganizovali a za finanční podpory Libereckého kraje  18. listopadu 2019 v Komunitním centru ve Školní 2213 v České Lípě. Mluvili jsme hlavně o právech o povinnostech pacientů se zvláštním přihlédnutím k pacientům v seniorském věku a se zdravotním postižením. Na programu byl informovaný souhlas, zdravotnická dokumentace, právo na výběr lékaře, právo znát cenu výkonu, který není hrazen ze zdravotního pojištění předem a nutnost s takovým výkonem souhlasit a diskuse o všem, co přítomné zajímalo.

 

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz