Přítomnost rodiče při anestézii před operací

Paní Dvořáková má devítiletého syna, který má podstoupit operaci, při které má být pod plnou anestézií. Paní Dvořáková by byla ráda se synem v době, kdy jej budou před operací uspávat. Lékař jí to však s odvoláním na vnitřní řád, nemocnice odmítá umožnit, konkrétně proto, že paní Dvořáková by svou…

Číst dále...

Souhlas při léčbě dítěte

Pokud je pacient nezletilý, náleží právo na informace a právo dát souhlas zákonnému zástupci. Podle § 35 odst. 1 zákona o zdravotních službách se pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob. Existují tedy případy, kdy lze nezletilému pacientovi zamýšlené zdravotní služby poskytnout na…

Číst dále...

Je možné připlatit si v nemocnici za lepší stravu?

V mnoha nemocnicích skutečně můžete požadovat lepší stravu a zaplatit si za ni. Nemáte-li předepsána dietní omezení, požádejte sestru či nutričního terapeuta o nabídku z nadstandardní stravy za poplatek. Vegetariánskou stravu či jídlo bez vepřového masa by vám měli na požádání být schopni zajistit všude.

Číst dále...

Kdo má právo na informace obsažené ve zdravotnické dokumentaci?

Ke zdravotnické dokumentaci má kromě samotného pacienta přístup i ten, koho pacient určil jako osobu, jíž mohou být poskytnuty informace o jeho zdravotním stavu, a osoby, které k tomu výslovně zmocňuje zákon a pro které je to nutné pro vykonávání jejich práce – viz § 65, zákona č. 372/2011 Sb. U osob nezletilých či s omezenou svéprávností má právo nahlížet do…

Číst dále...

Jak je to souhlasem rodičům k lékařskému ošetření v rozvedených rodinách?

Souhlas obou rodičů není nutný a lékaři nejsou povinni zjišťovat názor druhého rodiče. Podobná situace by tedy mohla nastat pouze v případě, že už s dítětem oba rodiče přijdou a jeden se zákrokem souhlasí a druhý nikoliv. Pokud nejde o poskytnutí neodkladné péče dítěti, u které není žádný souhlas vyžadován, je vždy preferována domluva rodičů. Měl by…

Číst dále...

V jakém rozsahu má být pacient informován o léčbě, jejích možnostech, rizicích či případných alternativách?

Lékař pacienta v nemocnici vyšetří a zhodnotí jeho zdravotní stav. Je povinen poučit ho o možnostech léčby, jejích alternativách a také rizicích (§ 31 zákona č. 372/2011 Sb.). Pacient má právo ptát se na vše, co chce vědět, nebo mu není jasné. Zejména by se ale měl ptát na to, zda je zahájení léčby naléhavé a jaká jsou případná…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz