Vše o eReceptech

Jak putuje eRecept do lékárny? eRecept je lékárenský předpis vystavený elektronicky. Po vystavení je uložený v tzv. centrálním úložišti elektronických receptů. Vy ho dostanete prostřednictvím aplikace, e-mailem nebo formou SMS na mobilní telefon. Nemusíte si k tomu stahovat žádnou aplikaci. Lékárník potom ověří předpis pomocí  identifikačního čárového kódu. Pokud vám…

Číst dále...

Pacient má v lékárně právo:

Na výdej předepsaných léků, a to: do 24 hodin v případě receptu z pohotovostní služby, do pěti dnů u předpisu na antibiotika, do tří dnů u opiátů. Ostatní recepty platí zpravidla týden. Po uplynutí těchto lhůt vám již na jejich základě lékárna léčivo vydat nemusí. Na prodloužení platnosti receptu vystavujícím lékařem, jestliže lékárna pro vás musí předepsaný lék zvlášť zajistit.

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz